Kategorie
Kredyty i pożyczki dla Ciebie i Twojej firmy Kredyty i pożyczki firmowe

Kredyt konsolidacyjny definicja

KREDYT KONSOLIDACYJNY

“Połączenie kilku zobowiązań w jedno długoterminowe i często o niższym oprocentowaniu i niższych kosztach obsługi.”

Wyraźnie poprawia jakość życia: kredyt konsolidacyjny

Powszechne są dwie formy kredytu konsolidacyjnego:

hipoteczny: długoterminowy, dotyczy zazwyczaj wyższych kwot; zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka;

gotówkowy: krótsze terminy i niższe kwoty, ale wyższy koszt.

 

 

Kategorie
Kredyty i pożyczki firmowe

Kredyt na inwestycje wskazane

KREDYT NA INWESTYCJE WSKAZANE

“Kredyt na inwestycje wskazane to forma kredytu inwestycyjnego, który udzielany jest przez bank wyłącznie na cel określony we wniosku kredytowym”.

Kredyt na inwestycje wskazane – konkretne cele

Zazwyczaj kredyty na inwestycje wskazane finansują zakup konkretnych środków trwałych/inwestycji i banki rzetelnie podchodzą do monitorowania realizacji warunków umowy kredytowej. Przedsiębiorca rozliczając się z takiego kredytu musi wskazać, że całą przyznaną kwotę wydał na zawarty w umowie cel kredytu inwestycyjnego ze wskazaniem. W praktyce kredyt na inwestycje wskazane niesie ze sobą pewne zobowiązania formalne, jednak umożliwia korzystanie z pożyczki według uproszczonych procedur lub na preferencyjnych warunkach.

Kategorie
Kredyty i pożyczki firmowe

Kredyt obrotowy w dobrej cenie

KREDYT OBROTOWY W DOBREJ CENIE

KRÓTKOTERMINOWE KREDYTY DLA FIRM TO PRZYDATNE NARZĘDZIA FINANSOWE ZARÓWNO DLA WIELKICH ZAKŁADÓW PRODUKCYJNO-USŁUGOWYCH, JAK I JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI DORADCZEJ.

kredyt obrotowy to parasol ochronny biznesuKredyt obrotowy przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa, np. zakup towaru, zaległe płatności (jednak nie przeterminowane) lub finansowanie sprzedaży. Termin jest dopasowany do finansowego cyklu  firmy i to właśnie terminy oraz forma spłaty tworzą praktyczny podział tych produktów.

Odnawialny kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

pozwala zabezpieczyć płynność finansową firmy. Najczęściej banki udzielają kredyty odnawialne na jeden rok i z reguły nie mogą one finansować środków trwałych. Maksymalna kwota kredytu zależy od rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej i Twojej zdolności kredytowej. To idealne rozwiązanie do zabezpieczenia potrzeb bieżących i cyklicznych transakcji firmowych. Jeśli firma realizuje terminowo zobowiązania wobec banku i zachowuje odpowiedni poziom obrotu, możliwe jest przedłużenie umowy kredytowej. Obecnie przedłużenie umowy kredytu odnawialnego w rachunku kredytowym oferuje większość banków.

Jak to działa:

W okresie trwania umowy kredytowej w ramach odnawialnego limitu możesz wielokrotnie wypłacać środki na finansowanie potrzeb bieżących. Każda spłata całości lub części wykorzystanego limitu w czasie trwania umowy,  powoduje jego odnowienie.

Mocnym punktem tego rozwiązania jest na ogół dość elastyczne podejście do formy wykorzystania kredytu. Nie warto natomiast oczekiwać od minimalnych formalności, że będą minimalne do oczekiwań klienta. Kompletny zestaw właściwych formularzy i wniosków – to oczekiwania banków. Analitycy bankowi zwracają uwagę na kilka szczegółów które decydują o wysokości, a nawet o tym czy kredyt obrotowy będzie przyznany..kredyt obrotowy w dobrej cenie - pomaga

Nieodnawialny kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb, jakie powstają w okresach większego zapotrzebowania na środki obrotowe, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. O tym kiedy dodatkowe środki są potrzebne i czy kredyt uruchomiony jest w całości czy transzach – decydujesz sam. Z uwagi na stosunkowo długi okres kredytowania, środki z kredytu nieodnawialnego można finansować zakup środków trwałych.

Jak to działa:

W okresie trwania umowy na obrotowy kredyt nieodnawialny w rachunku kredytowym, możesz w każdej chwili uruchomić kredyt w całości, lub wykorzystać kwotę która jest Ci potrzebna. Spłata części kredytu nieodnawialnego w rachunku kredytowym nie powoduje ponownego zwiększenia limitu, ani jego odnowienia, a całkowita spłata zadłużenia jest zakończeniem umowy kredytowej.

Interesujące produkty nieodnawialne dla firm w rachunku kredytowym,  powinny gwarantować zindywidualizowany harmonogram spłat i długi okres kredytowania. Kompletny wniosek o udzielenie kredytu nie jest oczywiście minimalną dokumentacją, jednak my przygotowanie i złożenie firmowego wniosku kredytowego opanowaliśmy do perfekcji.

Kategorie
FAQ Kredyty i pożyczki firmowe

Kredyt obrotowy definicja

Kredyt obrotowy

Udzielany na finansowanie określonych celów, wynikających z bieżących zobowiązań z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub zarobkowej oraz innych zobowiązań, np. z tytułu otwarcia akredytywy dokumentowej. Kredyt taki może być udzielony w transzach określających terminy i kwoty wykorzystania kredytu albo w linii kredytowej – bez określenia w umowie kredytu terminów i kwot wykorzystania kredytu. Ponadto może mieć charakter kredytu odnawialnego lub nieodnawialnego. Oznacza to, że w pierwszym przypadku może on być wielokrotnie wykorzystywany, a jego spłata w całości lub w części powoduje, że odnawia się on w granicach określonych w umowie kredytu. Gdy zaś jest kredytem nieodnawialnym, jest to równoznaczne z tym, że może być wykorzystywany jednorazowo lub w transzach, lecz jego spłata w całości lub w części nie powoduje jego odnowienia.

wzmocnij się kredytem obrotowym