Kategorie
Różne

Mieszkanie dla Młodych


Mieszkanie dla MlodychPROGRAM Mieszkanie dla Młodych

Wysokości dofinansowania do wartości mieszkania.

10% Podstawowa dopłata wynosi  (singiel lub bezdzietne małżeństwo) wartości mieszkania

15 % Na dofinansowanie w wysokości 15% może liczyć nabywca wychowujący przynajmniej 1 dziecko

5 % Dodatkowe wsparcie w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania, otrzymają ci klienci, którym w ciągu 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania urodzi się lub zostanie przysposobione trzecie lub kolejne dziecko.