Kategorie
Różne

Pytania i odpowiedzi cz. 1

dominujący
  1. Brak historii kredytowej – czy decyzja będzie negatywna?

Niezależnie od tego, czy posiadamy historię kredytową, czy też nie, możemy starać się o kredyt hipoteczny. Co więcej – prędzej otrzymasz kredyt hipoteczny bez historii kredytowej niż np. wysoki kredyt gotówkowy. Wynika to
z tego, że w przypadku hipoteki zabezpieczeniem jest nieruchomość. Historia kredytowa może być przydatna
w przypadku bardzo dużych kredytów, ze względu na to, że bank będzie chciał wiedzieć, czy jesteśmy wiarygodnym klientem.

  1. Brak umowy o pracę na czas nieokreślony –
    nie dostanę kredytu
    ?

Faktem jest, że dla banków umowa o pracę na czas nieokreślony jest ulubionym źródłem dochodu. Nie oznacza to, że w przypadku innego źródła dochodów
nie ma szans na kredyt. Zarówno umowa na czas określony, działalność gospodarcza, umowa zlecenie/o dzieło, emerytura, renta, dochody
z wynajmu, dochody z zagranicy
są dobrym źródłem dochodu. Najważniejsze jest posiadanie zdolności
i spełnienie określonych warunków Banku. Zatem uzyskanie kredytu hipotecznego z dochodem innym niż umowa o pracę na czas nieokreślony jest możliwe.

  1. Jestem osobą stanu wolnego. Czy to prawda,
    że warunki kredytu hipotecznego będą gorsze niż gdybym był w związku małżeńskim?

Nie ma czegoś takiego jak kredyt dla singla, a tym bardziej dla pary. Banki nie uruchomiają specjalnych ofert kredytu hipotecznego dla poszczególnych grup. Wszystko zależy od sytuacji materialnej. Zamożny singiel najprawdopodobniej dostanie duże lepsze warunki od małżeństwa o średnich dochodach. Z drugiej strony należy pamiętać ze dwa wiarygodne dochody są istotniejsze niż jednego dochodu osoby nie będącej
w związku małżeńskim.

  1. Czy ten Bank to nie za dużo ode mnie wymaga?

Niekiedy klienci Banków czują się wprost urażeni ogromem rubryczek na wniosku do uzupełnienia
i dokumentacji jaka muszą przedstawić starając się
o kredyt. Często padają pytania :’Po co tyle tego?”. Odpowiedź jest prosta. Bank chce poznać jak najlepiej przyszłego kredytobiorcę. Chce sprawdzić czy będzie wypłacalny, wziąć wszystkie
za i przeciw. Mieć pewność, że pożyczone pieniądze do nich wrócą. Nie wystarczy ustna deklaracja spłaty. Nie myśl też ,że my eksperci jesteśmy wścibscy. Wiedząc
o Tobie jak najwięcej, jesteśmy w stanie wybrać dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

     5. Wpływ scoringu z BIK na uzyskanie kredytu hipotecznego

Scoring BIK to inaczej punkty, które otrzymujemy, gdy jesteśmy kredytobiorcą. Scoring podpowiada instytucjom finansowym, czy jesteśmy wiarygodnym klientem i spłacamy nasze zobowiązania w terminie, czy też nie. Sama punktacja nie ma większego znaczenia dla banków, o ile nie spóźniamy się z płatnościami dłużej niż 30 dni.