';

Dział kredytów dla każdej firmy

KREDYTY INWESTYCYJNE

Starannie dobrane do potrzeb firmy kredyty inwestycyjne, stanowią jedną z głównych opcji rozwoju przedsiębiorstwa ponieważ w ramach takiego finansowania można sfinansować niemal wszystko co przedsiębiorca potrzebuje do prowadzenia biznesu. Cele kredytu inwestycyjnego:

 • zakup gruntów pod budowę, budowa nieruchomości o charakterze komercyjnym na własne potrzeby jak również na wynajem i w celach dalszej odsprzedaży,
 • zakup lokali biurowych, biurowo-usługowych i produkcyjnych, magazynów oraz linii produkcyjnych
 • zakup wszelkich środków trwałych takich jak  pojazdy: samochody osobowe, ciężarowe i specjalnego przeznaczenia, skutery, ciągniki siodłowe i naczepy
 • maszyn i urządzeń, linii produkcyjnych
 • modernizacja i remonty środków trwałych, zakup wszelkich licencji,
 • zakup patentów oraz innych nakładów trwałych przeznaczonych na cele działalności zakup nowych technologii zakup papierów wartościowych, udziałów, akcji.

Odsetki od dobrze oprocentowanych kredytów stanowią koszt uzyskania przychodu, a zakupione wartości materialne podlegają amortyzacji zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów, pomniejszając należny podatek wobec urzędów skarbowych. Zrównoważona polityka inwestycyjna firmy przekłada się na wzrost konkurencyjności na rynku. Zakup technologii przyjaznych środowisku może być dodatkowo objęta zwrotem części nakładów poniesionych w związku z zakupem.  W ramach kredytów inwestycyjnych oferujemy też nisko oprocentowane środki marszałków województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego.

KREDYTY OBROTOWE

Kredyty obrotowe to doskonałe narzędzie do bieżącego zaspokajania płynności finansowej oraz regulowania wszelkich należności wobec dostawców usług. Z reguły kredyty obrotowe odnawialne w rachunku bieżącym są udzielane na rok, z możliwością przedłużenia. Ostatnio coraz częściej popularne są formy udzielania tego typu finansowania na okresy 24 a nawet 36 miesięczne.

Przedłużenie kredytu odnawialnego jest możliwe w większości banków, jeśli firma realizuje terminowe regulowanie zobowiązań wobec banku i zachowany jest odpowiedni poziom obrotu. Każdy wpływ na rachunek zmniejsza wysokość odsetek. Pamiętaj o tym przedsiębiorco aby środkami uzyskanymi z kredytów krótkoterminowych nie finansować środków trwałych z uwagi na zbyt duże ryzyko operacyjne. Do tego dedykowane są kredyty inwestycyjne lub leasing!

Finansowanie zakupu środków trwałych zapewnia kredyt nieodnawialny w rachunku kredytowym. Środki z rachunku kredytowego możesz przeznaczyć na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością, a czas kredytowania zwykle nie przekracza 5 lat. Jest to bardziej bezpieczna forma finansowania niż krótkoterminowy kredyt obrotowy!

Najczęściej zabezpieczeniem takiego kredytu są wpływy na konto firmowe oraz / lub weksel i poręczenie wekslowe udzielone przez firmę, której udzielono finansowania.

KREDYTY NA POJAZDY I MASZYNY

Przeznaczenie firmowego kredytu na zakup pojazdów i maszyn:

 

 • zakup samochodów osobowych,
 • zakup samochodów ciężarowych,
 • ciągników,
 • przyczep i naczep,
 • autobusów,
 • motocykli,
 • skuterów i motorowerów
 • jachtów motorowodnych

LEASING

Zadbaj o swój biznes

Leasing to przyspieszenie!
Leasingiem można objąć niemal wszystko, jednak najczęściej umowa leasingowa dotyczy:

 • sprzętu i maszyn (np.: budowlanych, medycznych),
 • samochody osobowe (nowe i używane),
 • samochody ciężarowe (nowe i używane),
 • urządzenia i sprzęt drogowy oraz pojazdy specjalnego przeznaczenia ( np.: wozy asenizacyjne)
 • nieruchomości

Zwykle umowy leasingowe przewidują udział własny w transakcji między 5% a 30 % ceny zakupu, w przypadku zakupów nowych samochodów stosuje się metodę uproszczoną udzielania tej formy finansowania.

GWARANCJE

Zadbaj o nie

To częste zabezpieczenie stosowane w biznesie a dotyczące zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych: przetargowych (wadialnych), zwrotu zaliczki, dobrego wykonania umowy, spłaty kredytu, zapłaty rat leasingowych, zapłaty długu celnego, zapłaty, uregulowania zobowiązań z innych tytułów.

Odbiorcami gwarancji są klienci z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw, instytucje finansowe. Gwarancja jest zatem zabezpieczeniem dla Twojego kontrahenta, co powoduje zwiększenie Twojej  wiarygodności w biznesie.

Bardzo często jest stosowana w budownictwie, transporcie lądowym, morskim zamiast bardzo częstej kaucji pieniężnej lub depozytu u odbiorcy Twoich robót i usług.

FAKTORING

Zamień swoją fakturę na gotówkę

W najprostszej definicji faktoring to zamiana faktury na gotówkę. Koszty faktoringu są zmienne w zależności od rodzaju faktoringu, okresu faktoringu, jego rodzaju- bez regresu lub z regresem (pełny lub niepełny) do faktoranta. Idea faktoringu jest dosyć prosta:

 1. Typujesz odbiorców Twoich usług do faktoringu
 2. Składasz wniosek do Faktora ( banki i firmy faktoringowe nie związane z bankami)
 3. Następuje akceptacja lub odrzucenie części odbiorców
 4. Podpisujesz umowę o świadczenie usług faktoringowych
 5. Wystawiasz fakturę dla swojego klienta a jednocześnie skanujesz ją do udostępnionego systemu przez Firmę faktoringową
 6. Z reguły w ciągu 24-48 godzin dostajesz pieniądze na swoje konto firmowe w wysokości 70-90 % wartości faktury.
 7. Pop zapłacie przez Twojego klienta firma faktoringowa rozlicza Ciebie z transakcji a Ty płacisz odsetki za wykorzystany okres

Faktoring trochę przypomina kredyt obrotowy – poprawia płynność firmy, ale z punktu widzenia ustawy o rachunkowości jest inaczej księgowany.

Image module

Jesteśmy dla Ciebie

ABCFinansowania

Eksperci ABCFinansowania obsługują każdą firmę rozliczającą się na karcie podatkowej, ryczałcie, podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz pełnej księgowości. Znamy realia występujących w Start u’pach, indywidualnych działalnościach gospodarczych, spółkach cywilnych, spółkach jawnych oraz spółkach z o.o. i komandytowych, ponieważ spotykamy się i rozmawiamy z przedsiębiorcami z różnych branż każdego dnia.

Dodatkowo możemy ...

USŁUGI DODATKOWE DLA FIRM

Pisanie biznes planów
Dla START UP’ów i działających firm – na potrzeby bieżące i konkretne projekty.
Controlling finansowy
Drobiazgowa analiza sytuacji bieżącej i strategia na rzecz poprawy wyników finansowych.
Mediacje z bankami
Cenimy ludzi z którymi pracujemy, zyskaliśmy zaufanie wielu instytucji. Nasze wsparcie może się przydać.
Wywiad gospodarczy
Dostarczamy wiedzę i rozwiązania. Współpracujemy z najlepszymi specjalistami w tej dziedzinie.
Doradztwo finansowe
Mamy świetnych ludzi, zaufane relacje i ogromne doświadczenie. Jesteśmy efektywni.
Finansowanie alternatywne
Współpracujemy z prywatnymi inwestorami i funduszami kapitałowymi. Pozyskujemy środki z dotacji UE
Windykacja należności
Czy na pewno masz czas na nieprzyjemne dyskusje z dłużnikami? Weźmiemy to na siebie!
Monitorowanie i edycja baz
Usuwamy negatywne wpisy w BIK, ZBP, KRD