Kategorie
Kredyty i pożyczki dla Ciebie i Twojej firmy Kredyty mieszkaniowe

Nowe limity cenowe na IV kwartał w programie Mieszkanie dla Młodych

MdM 2014 – limity na IV część roku

źródło: mieszkaniedlamlodych.com 

Limity cenowe programu „Mieszkanie dla Młodych” w IV kwartale 2014 r. nieznacznie wzrosły w wiekszości gmin.

http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/10/limity-cenowe-mieszkanie-dla-mlodych-4-kw-2014-1.gif
źródło: mieszkaniedlamlodych.com

Podstawa służąca do określenia dofinansowania wkładu własnego jest wyliczana na podstawie wysokości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m² powierzchni użytkowej nieruchomości, obowiązującej w danej gminie. Wskaźniki ustalane są indywidualnie dla:

a) miasta będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa – w przypadku gdy mieszkanie położone jest na terenie miasta będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa,
b) pozostałych gmin w województwie – w przypadku gdy mieszkanie położone jest na terenie gminy niesąsiadującej z miastem będącym siedzibą wojewody lub sejmiku województwa,
c) miasta będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa oraz pozostałych gmin w województwie.

Pochodną średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m² jest maksymalna cena 1m² powierzchni użytkowej. Jest ona wyliczana jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia oraz współczynnika 1,1. Określa ona maksymalny poziom ceny, za jaką możemy nabyć 1m², aby móc skorzystać z programu „Mieszkanie dla Młodych”.

Największe powody do radości mają mieszkańcy województwa lubelskiego. Od 1-go października mieszkańcy okolic Lublina mogą nabyć mieszkania o droższe o ponad 435 PLN za 1m², beneficjenci MDMu z pozostałych miast województwa lubelskiego będą mogli nabyć mieszkanie w cenie maksymalnie 3.874,76 PLN za 1m², co stanowi wzrost o ponad 683 PLN. Powód do zadowolenia mają także mieszkańcy Warszawy. Limit ceny 1m² dla mieszkańców stolicy wzrósł o ponad 456 PLN i wynosi obecnie 6.583,14 PLN. Limity na IV kwartał będą wyższe od 100 PLN do 200 PLN dla województwa dolnośląskiego, podlaskiego, mazowieckiego oraz stolicy województwa warmińsko-mazurskiego.

Informacje o limitach na IV kwartał w województwach opolskim i podkarpackim nie zostały jeszcze opublikowane.

Nieco gorsze wiadomości dla mieszkańców lubuskiego i łódzkiego. W tych województwach limit ceny 1m² uległ obniżeniu.

W województwie pomorskim najbliższa zmiana limitów nastąpi pod koniec grudnia br.

limity cenowe Mieszkanie dla Młodych na IV kwartał 2014
źródło: mieszkaniedlamlodych.com

 

limity cenowe MdM na czwarty kwartał 2014
źródło: mieszkaniedlamlodych.com
Kategorie
FAQ Kredyty i pożyczki dla Ciebie i Twojej firmy

Kredyt konsumencki definicja

[vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_column_text]

KREDYT KONSUMENCKI definicja

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]

Kredyt konsumencki – kredyt udzielany konsumentowi przez kredytodawcę w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, na cele prywatne, tj. nie związane z działalnością gospodarczą i zawodową.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Kategorie
FAQ Kredyty i pożyczki dla Ciebie i Twojej firmy Kredyty i pożyczki firmowe

Pożyczka hipoteczna definicja

POŻYCZKA HIPOTECZNA definicja

Bankowa pożyczka gotówkowa, gdzie zabezpieczeniem jest hipoteka na nieruchomości*.

Definicja pożyczki hipotecznej mówi więc: w przypadku pożyczki hipotecznej, która nie jest kredytem celowym, kredytobiorca nie musi zdradzać bankowi przeznaczenia pożyczonych pieniędzy. Kredytobiorca otrzymuje pieniądze w gotówce**.

Pożyczka hipoteczna jest wyżej oprocentowana niż kredyt hipoteczny, jej koszt jest jednak niższy niż koszt kredytu na samochód lub pożyczki gotówkowej. Zazwyczaj  pożyczka hipoteczna zawierana jest na długi okres, jednak krótszy niż w przypadku kredytu hipotecznego.

*Podobnie jak w przypadku kredytu hipotecznego.

**Inaczej niż w przypadku kredytu hipotecznego, gdzie bank przelewa pieniądze bezpośrednio na konto sprzedającego nieruchomość.

Pożyczki hipoteczne dla singla w ABC Finansowania

 

Kategorie
Kredyty i pożyczki firmowe

Kredyt na inwestycje wskazane

KREDYT NA INWESTYCJE WSKAZANE

“Kredyt na inwestycje wskazane to forma kredytu inwestycyjnego, który udzielany jest przez bank wyłącznie na cel określony we wniosku kredytowym”.

Kredyt na inwestycje wskazane – konkretne cele

Zazwyczaj kredyty na inwestycje wskazane finansują zakup konkretnych środków trwałych/inwestycji i banki rzetelnie podchodzą do monitorowania realizacji warunków umowy kredytowej. Przedsiębiorca rozliczając się z takiego kredytu musi wskazać, że całą przyznaną kwotę wydał na zawarty w umowie cel kredytu inwestycyjnego ze wskazaniem. W praktyce kredyt na inwestycje wskazane niesie ze sobą pewne zobowiązania formalne, jednak umożliwia korzystanie z pożyczki według uproszczonych procedur lub na preferencyjnych warunkach.

Kategorie
FAQ Kredyty i pożyczki firmowe

Kredyt obrotowy definicja

Kredyt obrotowy

Udzielany na finansowanie określonych celów, wynikających z bieżących zobowiązań z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub zarobkowej oraz innych zobowiązań, np. z tytułu otwarcia akredytywy dokumentowej. Kredyt taki może być udzielony w transzach określających terminy i kwoty wykorzystania kredytu albo w linii kredytowej – bez określenia w umowie kredytu terminów i kwot wykorzystania kredytu. Ponadto może mieć charakter kredytu odnawialnego lub nieodnawialnego. Oznacza to, że w pierwszym przypadku może on być wielokrotnie wykorzystywany, a jego spłata w całości lub w części powoduje, że odnawia się on w granicach określonych w umowie kredytu. Gdy zaś jest kredytem nieodnawialnym, jest to równoznaczne z tym, że może być wykorzystywany jednorazowo lub w transzach, lecz jego spłata w całości lub w części nie powoduje jego odnowienia.

wzmocnij się kredytem obrotowym

Kategorie
FAQ Kredyty i pożyczki firmowe

Firmowy kredyt samochodowy

FIRMOWY KREDYT SAMOCHODOWY

“Kredyt udzielany na finansowanie zakupu samochodu przez firmę”

W praktyce firmowy kredyt samochodowy to kredyt na inwestycje wskazane

Kredyt na inwestycje wskazane Kredyt na inwestycje wskazane to forma kredytu inwestycyjnego, który udzielany jest przez bank wyłącznie na cel określony we wniosku kredytowym. W przypadku kredytu samochodowego na firmę przedsiębiorca musi całą pozyskaną kwotę wydać na zakup konkretnego, określonego we wniosku samochodu.

 Ikona auto ABC Finansowania

Kategorie
FAQ Kredyty i pożyczki dla Ciebie i Twojej firmy Kredyty i pożyczki firmowe

Hipoteka definicja

Hipoteka

Definicja i pochodzenie

Hipoteka (z gr. ὑποθήκη)– ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości oraz na wybranych prawach (własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu, wierzytelność zabezpieczona hipotecznie), służące zabezpieczeniu wierzytelności wynikającej z oznaczonego stosunku prawnego, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości na której jest hipoteka, z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi każdoczesnego właściciela nieruchomości. Oznacza to, iż zbycie nieruchomości przez dłużnika nie narusza prawa wierzyciela hipotecznego – hipoteka pozwala mu dochodzić zaspokojenia od kogokolwiek, kto stanie się właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości. Wierzyciel rzeczowy może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości.

Kategorie
Kredyty i pożyczki firmowe

Formalności w firmowym kredycie samochodowym – Kredyt czy Leasing?

Kredyt, leasing lub gotówka – źródła finansowania przedsięwzięć lub środków trwałych polskich przedsiębiorców. Gotówka, czyli tzw. „wolne środki”, jest oczywistym wyborem, ale czy na pewno wolne środki zaspokoją potrzebę i jednocześnie zapewnią płynność finansową?

Bankowe i okołobankowe produkty finansowe dla firm dają obecnie szerokie możliwość i swobodę działania w rozwoju biznesu. Nawet w pierwszym dniu działalności można uzyskać kredyt do 50 000 złotych z korzystnym oprocentowaniem.

Najczęściej dylematem jest jednak wybór pomiędzy kredytem, a leasingiem.
Jeśli Twoim celem jest utrzymanie lub zwiększenie majątku firmy, zapytaj swojego doradcę o dobre oferty na kredyt inwestycyjny. Umowa kredytowa na rok i więcej, do dwudziestu lat.
Kredyty inwestycyjne są środkami na zakup sprzętu (maszyny, urządzeni, narzędzia) samochodów (również specjalistycznych), rozbudowę lub przystosowanie nieruchomości związanych z działąlnością gospodarczą.

Większość banków ma taki produkt – zarówno te komercyjne, jak i banki funkcjonujące w obszarach konkretnych branż. Niszowe przedsięwzięcia i projekty mogą być dla nich interesujące, a warunki korzystne, zwłaszcza w przypadku zakupu licencji, patentu lub koncesji. Dodatkowo kredytem inwestycyjnym można sfinansować zakup papierów wartościowych.

Obecnie większość banków w swojej ofercie posiada taki kredyt. Jeżeli nasza firma osiąga przychody w dolarach czy euro, mamy szansę o kredyt w jednej z tych walut.

Po kredyt inwestycyjny możesz się jednak udać dopiero po 12 miesiącach działalności gospodarczej,

Najlepiej jeśli posiadasz zabezpieczenie w postaci nieruchomości, a w innym wypadku możesz spodziewać się innych propozycji zabezpieczenia: gwarancja bankowa, weksel, poręcznie, blokada środków na rachunku bankowym i formy niestandardowe, wynikające na przykład z wynegocjowanych przez doradcę odstępstw (na przykład przyznanie kredytu przed upływem 12 miesięcy). Bank może też poprosić o przedstawienie biznesplanu. Doradca z pewnością pomoże Ci uniknąć niepotrzebnych kosztów i prawidłowo przygotuje właściwe dokumenty.

Alternatywą jest leasing:

 • operacyjny, funkcjonuje jak dzierżawa lub najem i najczęściej udzielny jest na min. 40%
  normatywnego okresu amortyzacji. Jego dużą zaletą jest jest możliwość wliczenia w koszty
  uzyskania przychodu całej wstępnej opłaty i rat leasingowych – części kapitałowej i odsetkowej –
  oraz opłat bieżących związanych z użytkowaniem przedmiotu umowy. A VAT… można podzielić na
  raty!
 • finansowy, praktycznie sprzedaż na raty, gdzie strony mogą ustalić dowolny czas jego trwania,
  nawet od 6 miesięcy.

Leasingiem można objąć sprzęt i maszyny (budowlane, medyczne, samochody osobowe i ciężarowe, urządzenia, sprzęt drogowy), zarówno nowe jak używane. Zaletą leasingu jest też minimalna ilość dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku, a ten jest rozpatrywany do 72 godzin.

Leasingowane rzeczy należy używać zgodnie z zapisanym w umowie przeznaczeniem, a leasingodawca ma prawo skontrolować przedmiot umowy leasingowej w każdym momencie obowiązywania umowy. Może też wypowiedzieć umowę w przypadku niezgodności – w trybie natychmiastowym.

Prawo własności do przedmiotu umowy jest największą różnicą między tymi formami finansowania.
Bank zazwyczaj wymaga 20% wkładu własnego, a leasing to najczęściej 10% własnych środków, ale funkcjonują także oferty gdzie jest to 5%, 15%, ale i 0! Zatem jeśli wybierzesz bank – zakupiony przedmiot będzie Twoją (firmy) własnością. W trakcie funkcjonowania umowy leasingowej finansowany przedmiot należy do leasingodawcy, a kiedy okres umowy dobiegnie końca, może on wykupić dany przedmiot.

Które rozwiązanie jest najlepsze, bardziej komfortowe dla Ciebie?

Kategorie
Różne

Kredyt inwestycyjny potrzebuje zabezpieczenia

Banki chętnie udzielają przedsiębiorstwom kredyty na podejmowane inwestycje, jednak warto się zastanowić, jakie zabezpieczenie przedstawimy bankowi.

Niektóre banki dyktują twarde warunki i kredyt inwestycyjny wiąże się tam z file3241282942100wypełnieniem konkretnych wymagań. W ABC Finansowania potrafimy jednak znaleźć w kilku instytucjach przestrzeń do negocjacji formy zabezpieczenia. Najczęściej spotykane i oczekiwane formy zabezpieczeń:

 • weksel in blanco,
 • zabezpieczenie hipoteczne na mieszkaniu,
 • hipoteka na lokalu komercyjnym,
 • poręczenie osób trzecich (żyranci),
 • cesja polisy ubezpieczeniowej na życie,
 • zabezpieczenie na aktywach płynnych (np. akcjach, obligacjach),
 • zabezpieczenie na przedmiocie stałym i ruchomym inwestycji w postaci zastawu,
 • przewłaszczenia lub wpisu do hipoteki,
 • pełnomocnictwo do rachunku.

Pomimo że powyższe  formy zabezpieczeń kredytu inwestycyjnego są najczęściej stosowanymi przez banki rozwiązaniami, to nie warto z góry zakładać, która konkretnie forma zabezpieczenia będzie dla banku wystarczającym zabezpieczeniem kredytu. naszego kredytu. Tym bardziej nie można kalkulować i podejmować podejmować decyzji w oparciu o takie założenia:

Banki ustalają formy zabezpieczenia kredytu indywidualnie dla każdego złożonego wniosku. Wpływ na decyzję mają zarówno rodzaj i wysokość rat, okres kredytowania, sytuacja finansowa w jakiej znajduje się kredytobiorca i powiązane z nim poprzez kapitał podmioty. wartość rynkowa wnoszonego zabezpieczenia oraz ryzyko związane z udzieleniem kredytu.

Znakomita większość wniosków o kredyt inwestycyjny jest w pierwszej kolejności zabezpieczana przedmiotem kredytowania, na przykład wpis do hipoteki na nieruchomości, którą firma kupiła lub modernizowała ze środków pozyskanych w ramach kredytu inwestycyjnego. Możliwy jest także  zastaw rejestrowy lub przewłaszczenie maszyn i pojazdów  zakupionych ze środków kredytu inwestycyjnego.

 

Kategorie
Kredyty i pożyczki firmowe

Ile kosztuje kredyt obrotowy?

Odsetki to nie jedyny koszt udzielenia kredytu odnawialnego.

Przedsiębiorca musi być uważny, ponieważ warunki umowy dla kredytu odnawialnego generują także inne koszty.

Banki nazywają je kosztami, dodatkowymi, prowizjami, itd. Na przykład: zabezpieczenie kredytu obrotowego – prowizja za rozpatrzenie wniosku kredytowego, – prowizja/opłata za czynności związane z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku, – prowizja za udzielenie kredytu, – prowizja od kwoty niewykorzystanej kredytu, – prowizja za zwiększenie kwoty kredytu w trakcie trwania umowy, – prowizja/opłata za prolongatę spłaty… W umowie kredytowej można też znaleźć koszty związane z wymaganym (warunkującym udzielenie kredytu) otwarciem i utrzymaniem rachunku firmowego. Kalkulując koszty kredytu obrotowego, jak przy innych bankowych pożyczkach, trzeba też pamiętać o wykupie ubezpieczenia. Kredyty obrotowe dla firm oprocentowane są na poziomie 5- 10%.