Kategorie
FAQ Kredyty i pożyczki firmowe

Firmowy kredyt samochodowy

FIRMOWY KREDYT SAMOCHODOWY

“Kredyt udzielany na finansowanie zakupu samochodu przez firmę”

W praktyce firmowy kredyt samochodowy to kredyt na inwestycje wskazane

Kredyt na inwestycje wskazane Kredyt na inwestycje wskazane to forma kredytu inwestycyjnego, który udzielany jest przez bank wyłącznie na cel określony we wniosku kredytowym. W przypadku kredytu samochodowego na firmę przedsiębiorca musi całą pozyskaną kwotę wydać na zakup konkretnego, określonego we wniosku samochodu.

 Ikona auto ABC Finansowania

Kategorie
FAQ Kredyty i pożyczki dla Ciebie i Twojej firmy Kredyty i pożyczki firmowe

Hipoteka definicja

Hipoteka

Definicja i pochodzenie

Hipoteka (z gr. ὑποθήκη)– ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości oraz na wybranych prawach (własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu, wierzytelność zabezpieczona hipotecznie), służące zabezpieczeniu wierzytelności wynikającej z oznaczonego stosunku prawnego, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości na której jest hipoteka, z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi każdoczesnego właściciela nieruchomości. Oznacza to, iż zbycie nieruchomości przez dłużnika nie narusza prawa wierzyciela hipotecznego – hipoteka pozwala mu dochodzić zaspokojenia od kogokolwiek, kto stanie się właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości. Wierzyciel rzeczowy może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości.

Kategorie
Kredyty i pożyczki firmowe

Formalności w firmowym kredycie samochodowym – Kredyt czy Leasing?

Kredyt, leasing lub gotówka – źródła finansowania przedsięwzięć lub środków trwałych polskich przedsiębiorców. Gotówka, czyli tzw. „wolne środki”, jest oczywistym wyborem, ale czy na pewno wolne środki zaspokoją potrzebę i jednocześnie zapewnią płynność finansową?

Bankowe i okołobankowe produkty finansowe dla firm dają obecnie szerokie możliwość i swobodę działania w rozwoju biznesu. Nawet w pierwszym dniu działalności można uzyskać kredyt do 50 000 złotych z korzystnym oprocentowaniem.

Najczęściej dylematem jest jednak wybór pomiędzy kredytem, a leasingiem.
Jeśli Twoim celem jest utrzymanie lub zwiększenie majątku firmy, zapytaj swojego doradcę o dobre oferty na kredyt inwestycyjny. Umowa kredytowa na rok i więcej, do dwudziestu lat.
Kredyty inwestycyjne są środkami na zakup sprzętu (maszyny, urządzeni, narzędzia) samochodów (również specjalistycznych), rozbudowę lub przystosowanie nieruchomości związanych z działąlnością gospodarczą.

Większość banków ma taki produkt – zarówno te komercyjne, jak i banki funkcjonujące w obszarach konkretnych branż. Niszowe przedsięwzięcia i projekty mogą być dla nich interesujące, a warunki korzystne, zwłaszcza w przypadku zakupu licencji, patentu lub koncesji. Dodatkowo kredytem inwestycyjnym można sfinansować zakup papierów wartościowych.

Obecnie większość banków w swojej ofercie posiada taki kredyt. Jeżeli nasza firma osiąga przychody w dolarach czy euro, mamy szansę o kredyt w jednej z tych walut.

Po kredyt inwestycyjny możesz się jednak udać dopiero po 12 miesiącach działalności gospodarczej,

Najlepiej jeśli posiadasz zabezpieczenie w postaci nieruchomości, a w innym wypadku możesz spodziewać się innych propozycji zabezpieczenia: gwarancja bankowa, weksel, poręcznie, blokada środków na rachunku bankowym i formy niestandardowe, wynikające na przykład z wynegocjowanych przez doradcę odstępstw (na przykład przyznanie kredytu przed upływem 12 miesięcy). Bank może też poprosić o przedstawienie biznesplanu. Doradca z pewnością pomoże Ci uniknąć niepotrzebnych kosztów i prawidłowo przygotuje właściwe dokumenty.

Alternatywą jest leasing:

 • operacyjny, funkcjonuje jak dzierżawa lub najem i najczęściej udzielny jest na min. 40%
  normatywnego okresu amortyzacji. Jego dużą zaletą jest jest możliwość wliczenia w koszty
  uzyskania przychodu całej wstępnej opłaty i rat leasingowych – części kapitałowej i odsetkowej –
  oraz opłat bieżących związanych z użytkowaniem przedmiotu umowy. A VAT… można podzielić na
  raty!
 • finansowy, praktycznie sprzedaż na raty, gdzie strony mogą ustalić dowolny czas jego trwania,
  nawet od 6 miesięcy.

Leasingiem można objąć sprzęt i maszyny (budowlane, medyczne, samochody osobowe i ciężarowe, urządzenia, sprzęt drogowy), zarówno nowe jak używane. Zaletą leasingu jest też minimalna ilość dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku, a ten jest rozpatrywany do 72 godzin.

Leasingowane rzeczy należy używać zgodnie z zapisanym w umowie przeznaczeniem, a leasingodawca ma prawo skontrolować przedmiot umowy leasingowej w każdym momencie obowiązywania umowy. Może też wypowiedzieć umowę w przypadku niezgodności – w trybie natychmiastowym.

Prawo własności do przedmiotu umowy jest największą różnicą między tymi formami finansowania.
Bank zazwyczaj wymaga 20% wkładu własnego, a leasing to najczęściej 10% własnych środków, ale funkcjonują także oferty gdzie jest to 5%, 15%, ale i 0! Zatem jeśli wybierzesz bank – zakupiony przedmiot będzie Twoją (firmy) własnością. W trakcie funkcjonowania umowy leasingowej finansowany przedmiot należy do leasingodawcy, a kiedy okres umowy dobiegnie końca, może on wykupić dany przedmiot.

Które rozwiązanie jest najlepsze, bardziej komfortowe dla Ciebie?

Kategorie
Kredyty i pożyczki firmowe

Ile kosztuje kredyt obrotowy?

Odsetki to nie jedyny koszt udzielenia kredytu odnawialnego.

Przedsiębiorca musi być uważny, ponieważ warunki umowy dla kredytu odnawialnego generują także inne koszty.

Banki nazywają je kosztami, dodatkowymi, prowizjami, itd. Na przykład: zabezpieczenie kredytu obrotowego – prowizja za rozpatrzenie wniosku kredytowego, – prowizja/opłata za czynności związane z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku, – prowizja za udzielenie kredytu, – prowizja od kwoty niewykorzystanej kredytu, – prowizja za zwiększenie kwoty kredytu w trakcie trwania umowy, – prowizja/opłata za prolongatę spłaty… W umowie kredytowej można też znaleźć koszty związane z wymaganym (warunkującym udzielenie kredytu) otwarciem i utrzymaniem rachunku firmowego. Kalkulując koszty kredytu obrotowego, jak przy innych bankowych pożyczkach, trzeba też pamiętać o wykupie ubezpieczenia. Kredyty obrotowe dla firm oprocentowane są na poziomie 5- 10%.

Kategorie
Kredyty i pożyczki firmowe

Zabezpieczenie kredytu obrotowego

Banki wymagają zabezpieczenia dla kredytów obrotowych

Narzędzia finansowe są dziś bardzo popularne i łatwo dostępne, zwłaszcza kredyty obrotowe dla firm. Trzeba jednak przyznać, że banki stawiają twarde wymagania w zakresie deklarowanego przez kredytobiorców zabezpieczenia, chroniąc się przed niewypłacalnymi wierzycielami.

ile kosztuje kredyt obrotowyAby otrzymać kredyt obrotowy, do wniosku kredytowego trzeba dołączyć aktualne dokumenty rejestracyjne (REGON, NIP, KRS i wpis do ewidencji) i dokumentację finansową za okres ostatnich 12 miesięcy (sporadycznie wymagany jest krótszy okres). Analityk priorytetowo traktuje deklarowane przez przedsiębiorcę zabezpieczenie kredytu – rodzaj proponowanego zabezpieczenia ma wpływ nie tylko na samą decyzję kredytową, ale też na wysokość przyznanego kredytu/limitu.

Dla banków najlepsza forma zabezpieczenia kredytu obrotowego to nieruchomości.

Niestety – w tym kontekście – sektor MSP w Polsce to głównie działalność usługowa i zazwyczaj podmioty nie posiadają, a wynajmują lokale, dlatego firmy z tego sektora mają utrudnione, a często nierealne zadanie. Niektóre banki deklarują udzielenie kredytu obrotowego w przypadku braku zabezpieczenia, jednak koszty pożyczki rosną tak drastycznie, że nawet jeśli wywindowane warunki finansowe nie eliminują potencjalnego kredytobiorcy, to rozsądek bije na alarm.

A błędne koło toczy się dalej: firmy nie są w stanie uzyskać kredytu, a banki odmawiają złagodzenia warunków, wynikiem czego coraz mniej przedsiębiorstw ma szansę nie tylko na przetrwanie, ale i rozwój.

Kategorie
FAQ Kredyty i pożyczki firmowe

Kredyt inwestycyjny definicja

Kredyt inwestycyjny

Udzielany na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zarobkową. Kredyt inwestycyjny może być udzielony nie dłuższy niż na 60 miesięcy, a w przypadku kredytów z jednorazową spłatą odsetek i kredytu – nie dłużej niż na 6 miesięcy. Okres wykorzystania kredytu inwestycyjnego nie może być dłuższy niż termin zakończenia i rozliczenia inwestycji.

inwestycyjny_512

Kategorie
Kredyty i pożyczki dla Ciebie i Twojej firmy

Parametry kredytu na zakup mieszkania

Parametry kredytu na zakup mieszkania to elementy konstrukcji, które należy dobrać zgodnie do oczekiwań i możliwości kredytobiorcy. Przynajmniej tak funkcjonują najlepsi doradcy.

Kredyt mieszkaniowy to wieloletnie i wymagające zobowiązanie finansowe. Podpisując umowę z bankiem kredytobiorca deklaruje sposób spłacania kredytu i jego finansowe implikacje, czyli rzeczywiste kwoty, które muszą trafić na bankowe konto. Dziś nie budzi już zaskoczenia fakt, że niska prowizja z reklamy okazje się być zgubną, oprocentowanie nie zawiera przecinka i zawiera dwie pełne cyfry, a dodatkowo trzeba było wyłożyć w gotówce sporą kwotę na ubezpieczenie. Kredyt mieszkaniowy jest produktem i aby podnieść jego atrakcyjność, a w efekcie sprzedać, banki projektują ciekawe i kuszące opakowania. Zawsze radzimy naszym klientom: nie traćcie czasu na oglądanie ładnych opakowań – poproście o zestawienie parametrów kredytu i wszystkich związanych z nim kosztów i wpadnijcie do nas. Na kawę, po prostu…

Oprocentowanie kredytu ma bardzo duży wpływ na jego całkowitą wartość i wysokość comiesięcznych rat, ale twierdzenie, że oprocentowanie kredytu hipotecznego jest jego najważniejszym parametrem, to ogromne uproszczenie, a w wielu wypadkach nieporozumienie, kosztujące kredytobiorcę konkretne pieniądze. Dlaczego?

Ponieważ to dodatkowe prowizje, na pierwszy rzut oka niewielkie procenty i kwoty, mogą znacząco podnieść rzeczywisty koszt kredytu. Przykłady:

Prowizja od udzielenia kredytu znajduje się w umowach wielu banków i może wynosić od 1% do nawet 3% wartości kredytu, co oznacza, że najczęściej jeszcze przed uruchomieniem środków trzeba bankowi zapłacić kilka tysięcy złotych w gotówce (przy kredycie na 200.000 PLN „niewinny” 1% to kwota 2.000 PLN) Tak wiele banków korzysta z tej możliwości, że wiele osób uważa prowizję od przyznania kredytu za standard we wszystkich bankach, a to nie jest prawda – nie wszystkie banki wymagają zapłaty prowizji od udzielonego kredytu. W wielu wypadkach prowizję za udzielenie kredytu mona kredytować (zamiast 200.000 PLN byłoby w naszym przykładzie 202.000),

Powszechną praktyką są także ubezpieczenia, parametr, przy którym szczególnie ważne są relacje, wiedza i umiejętności negocjacyjne. Różne są koszty, okresy i warunki ubezpieczeń:

– ubezpieczenie spłacania kredytu od momentu podpisania umowy z bankiem, do chwili wpisania hipoteki do księgi wieczystej, czyli tzw. ubezpieczenie pomostowe, które ustalane jest procentowo od wartości kredytu. Wpisanie hipoteki do księgi wieczystej ustanawia zabezpieczenie hipoteczne na rzecz banku, a tym samym opłata pomostowa nie jest więcej pobierana. Popularne jest także pokrycie ubezpieczenia pomostowego przez podniesienie oprocentowania kredytu, które po ustaniu hipoteki jest obniżane.

– ubezpieczenie niskiego wkładu własnego – pojawi się z pewności, jeśli kwota kredytu jest wyższa niż 80% wartości kupowanejnieruchomości. Składka ubezpieczeniowa jest liczona procentowo w stosunku do brakującego wkładu własnego.
– wiele banków proponuje (i stawia jako warunek udzielenia kredytu) także inne ubezpieczenia, np. ubezpieczenie na życie lub od utraty zdrowia, a także ubezpieczenie na wypadek utraty źródła dochodu, itp.;

– podpisanie weksla in blanco gwarantuje bankowi szybkie postępowanie w sprawie ściągalności i egzekucji długu, dlatego banki korzystają z tego rozwiązania.; koszt weksla to 0,1% wartości kredytu;

– prowizja w przypadku wcześniejszej spłaty kwoty kredytu, choć coraz rzadziej spotykane;
Koszt założenia hipoteki i wpisanie jej do księgi wieczystej na rzecz banku także ponosi kredytobiorca i jest nieunikniony. Odbiorcą tej kwoty jest nie bank, a skarb państwa w postaci sądu.

Prawdziwym „języczkiem u wagi” jest okres spłaty, ponieważ subtelne zmiany w latach mogą stanowić o wymiernych korzyściach lub stratach. Im dłużej – tym niższa rata, ale kwota globalnie zwrócona do banku jest większa o odsetki od kapitału.

Kategorie
Kredyty i pożyczki dla Ciebie i Twojej firmy Kredyty i pożyczki firmowe

Jak inwestują Polacy

Czy Ty już wiesz jak inwestują Polacy? Na poradnikinwestowania.pl znaleźliśmy  znaleźliśmy ciekawą infografikę o polskim inwestowaniu “w pigułce”.

Rzeczywiście nie trzeba być milionerem, nie trzeba być przedsiębiorcą ani celebrytą:  o tym jak inwestują Polacy przekonaj się z info poniżej, a potem działaj!

źródło: www.poradnikinwestowania.pl

Kategorie
Kredyty i pożyczki dla Ciebie i Twojej firmy Kredyty i pożyczki firmowe

Wydatki na samochód infografika

Jakie są Twoje prawdziwe wydatki na samochód

Auto to lwia część budżetu rodziny, singla albo przedsiębiorstwa. A Ty wiesz za ile jeździsz?

Każde auto jest skarbonkąCzy zdarzyło Wam się przed zakupem auta sprawdzić jakie czekają na Was koszty eksploatacyjne? Ile kosztują części zamienne, remonty, serwis – jakie dokładnie będą Wasze wydatki na samochód? Warto wiedzieć, że w strategii producentów aut od dawna jednym z dominujących elementów przychodu są: części zamienne, serwisowanie i naprawy.

Najwyższa półka – motoryzacyjna elita – to zupełnie inna sprawa. Zakup auta luksusowego może być doskonałą inwestycją, nawet jeśli dostałeś środki na zakup samochodu z banku. Ale i klasyka może przynieść ciekawe zyski:

Coraz wyżej notowane są zachowane w dobrym stanie Syreny, Warszawy, Polonezy czy Fiaty. Za dobrze zachowany egzemplarz „Malucha” sprzed 20 lat trzeba zapłacić co najmniej kilkanaście tys. złotych. Takich samochodów jest niewiele, więc istnieje duża szansa, że ich wartość będzie rosła.

żródło: poradnikinwestowania.pl