Kategorie
Kredyty mieszkaniowe Mieszkanie dla Młodych

Mieszkanie dla Młodych- Kredyt mieszkaniowy z dofinansowaniem wkładu własnego- ostatni gwizdek i rozdanie w 2018 roku!

Mieszkanie dla Młodych- Kredyt mieszkaniowy z dofinansowaniem wkładu własnego- ostatni gwizdek i rozdanie w 2018 roku! MDM- koniec programu.

Cechy kredytu.

Kredyt hipoteczny z dofinansowaniem udzielany jest na minimum 15 lat, oraz maksymalnie na 35 lat, w walucie PLN.  Wysokość wkładu własnego wynosi 20% wartości nieruchomości jednak do wkładu własnego zalicza się kwotę dofinansowania MDM pochodzącą ze środków Funduszu Dopłat prowadzonym przez BGK. Wkład pochodzący z tych środków angażowany jest w inwestycję jako ostatnia część świadczeń pieniężnych dla dewelopera przekazana zgodnie z harmonogramem wpłat. W trakcie okresu kredytowania można zawiesić jedną ratę w roku są tak zwane wakacje kredytowe.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne w umownym okresie kredytowania i oparte na stawce referencyjnej WIBOR 3M oraz powiększone o marżę Banku.

Kredyt może zostać przeznaczony na nabycie:

 • lokalu mieszkalnego o powierzchni do 75m
 • domu jednorodzinnego o powierzchni do 100m
 • wkład budowalny do Spółdzielni Mieszkaniowej w celu uzyskania prawa własności na podstawie zawartej umowy z SM o budowę lokalu.

Powierzchnia użytkowa nieruchomości kredytowej nie może przekraczać w przypadku wnioskodawców wychowujących minimum troje dzieci 85m dla lokalu mieszkalnego i 110m dla domu jednorodzinnego.

 

Do kogo jest skierowany oraz co należy spełnić aby go otrzymać?

Kredyt dostępny jest dla osób fizycznych będących w związku małżeńskim, singli oraz osób samotnie wychowujących przynajmniej jedno dziecko. Ważnym jest fakt, aby kredytobiorca nie przekroczył 35 roku życia oraz do dnia nabycia lokalu mieszkalnego lub domu nie był właścicielem, współwłaścicielem lub osobą której przysługuje prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Warunek związany z wiekiem nie dotyczy małżeństw wychowujących 3 i więcej dzieci.

Warunkiem uzyskania kredytu jest posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych. Oczywistym jest, że osoba starająca się o kredyt powinna posiadać zdolność kredytową oraz pozytywną ocenę wiarygodności kredytowej. Ważne jest również ustanowienie zabezpieczenia spłaty kredytu oraz niefigurowanie w rejestrze prowadzonym przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Kiedy dopłata MDM się nie należy i trzeba ją zwrócić?

Zdarzają się sytuację w których kwota wypłaconego dofinansowania wkładu własnego podlega zwrotowi i do takich sytuacji zaliczamy przypadki kiedy nabywca przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania dokona spłaty całości kredytu lub dokona spłaty części kredytu w wyniku którego nie zostanie zachowany warunek 50% kredytu w stosunku do inwestycji.

Zwrotu również należy dokonać, gdy nabywca w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego mieszkania, wynajął lub użyczył mieszkanie lub jego część innej osobie, dokonał zmiany sposobu użytkowania tego mieszkania w sposób uniemożliwiający zaspokojenie własnych potrzeb, uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu lub domu z wyłączeniem uzyskania praw w drodze spadku.

 

Przykład wysokości dopłaty do zakupu nieruchomości:

Dane podstawowe:

58 m2 – powierzchnia użytkowa nieruchomości

300 000PLN wartość nieruchomości będąca również ceną zakupu, co daje cenę za m2 w wysokości 5 172,42 zł. W przypadku programu MDM, maksymalna możliwa cena za m2 dla lokalizacji Gdańsk wynosi 5 337,20 zł.

 

Kredytobiorcą jest małżeństwo wychowujące dziecko a zakup mieszkania dokonywany jest w Gdańsku w woj. pomorskim od developera, czyli na rynku pierwotnym.

Wysokość dopłaty wyniesie: 36 390 zł

 

Jak przedstawiają się limity ceny m2 kwadratowego w miejscowościach w woj. pomorskim?

 

Lokalizacja Limit ceny 1 m2 (rynek wtórny) w 2018 roku Limit ceny 1 m2 (rynek pierwotny) w 2018 roku Kwota dopłaty do 1m2  w  2018 roku.
Gdańsk 4 366,80 5 337,20 4 852,00
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 4 081,28 4 988,23 4 534,75
pozostałe miasta 3 795,75 4 639,25 4 217,50

 

Jeśli ktoś z Państwa zamierza skorzystać z puli środków przeznaczonych na MDM w 2018 rok, to należy się spieszyć bo w naszej ocenie pozostały limit zostanie wyczerpany wciągu 27 dni stycznia!

Kategorie
Kredyty mieszkaniowe Mieszkanie dla Młodych

Mieszkanie dla Młodych – działania BGK

Mieszkanie dla Młodych – działania BGK

Bank Gospodarstwa Krajowego poinformował, że z dniem 16 marca 2016 r budżet na dofinansowanie w ramach programu MdM na ten rok został wyczerpany.
Limit budżetu na ten rok wynosił 730 mln zł – wykorzystano już 96% (ok. 695 mln zł) – to moment, w którym już nie można startować w programie, zgodnie z zapisami w ustawie.
Nie oznacza to jednak, że nie masz szans aktywnie uczestniczyć w tym przedsięwzięciu i ubiegać się o dopłatę. Możesz ubiegać się o pieniądze z budżetu, jednak nieruchomość, która Cię interesuje musi być gotowa do odbioru w roku 2017. Kupując teraz mieszkanie od dewelopera można skorzystać ze środków nawet na 2018 rok, pod warunkiem, że wtedy, zgodnie z harmonogramem płatności, przypada ostatnia transza. Pamiętać trzeba również o tym, że według zapisów w ustawie, przed początkiem danego roku może zostać zarezerwowana połowa kwoty budżetu. Na 2017 r wynosi ona 746 mln zł. Gdy łączna suma “zamrożonych środków” wyniesie 373 mln zł i nadal będzie rok 2016 – BGK zaprzestanie przyjmować wnioski.

Dlaczego środki tak szybko się wyczerpały? Ma to zapewne ścisły związek ze zmianą w ustawie z września 2015, dzięki której dopuszczono do programu mieszkania z rynku wtórnego oraz znacząco wzrosła dopłata oraz dostępność dla rodzin wielodzietnych.

Masz jakieś pytania odnośnie dopłat MdM? Pisz, dzwoń lub zostaw komentarz pod postem. Zachęcamy do dyskusji.

Kategorie
FAQ Kredyty mieszkaniowe Mieszkanie dla Młodych

Mieszkanie dla młodych

Uwaga! Kończy się powoli program MdM na rok 2016 w postaci dopłat na zakup nieruchomości!
W chwili obecnej limit dopłat w BGK jest wykorzystany na poziomie 82.5%! Niektóre instytucje już wstrzymują przyjmowanie wniosków!

Trzeba szybko i stanowczo działać.

Jeśli chcesz odebrać klucze do wymarzonego mieszkania jeszcze w tym roku (z dopłatą rządową MdM) – nie zwlekaj już dłużej z decyzją.

Kategorie
FAQ Kredyty mieszkaniowe Mieszkanie dla Młodych

Mieszkanie dla Młodych -nowe warunki

Nowelizacja ustawy o wsparciu Państwa przy zakupie nieruchomości Mieszkanie dla Młodych przyniosła wiele ciekawych zmian. Szczegóły możecie zobaczyć Państwo na naszej infografice. Program premiuje rodziny w modelu 2 dorosłych i 3 lub więcej dzieci, dla Miasta Gdańsk dopłata wyniesie nawet nieco ponad 92.000 zł ! Warto skorzystać z tej nowej formy zakupu nieruchomości zarówno na rynku wtórnym jak i pierwotnym. Chcesz wiedzieć więcej skontaktuj się z nami: +48 501 494 104

Najważniejsze zmiany w programie

 1. Możliwość zakupu od spółdzielni mieszkaniowej
 2. Możliwość objęcie programem przebudowanych lub adaptowanych budynków niemieszkalnych, loftów, strychów i starych kamienic, pod warunkiem, że w wyniku takiej czynności powstanie nowe mieszkanie.
 3. Możliwość zakupu mieszkania na rynku wtórnym
 4. Poręczenie kredytu przez osobę spoza rodziny beneficjenta
 5. Dla rodzin z 2 dzieci zwiększenie limitów dopłat:
  1. 1 dziecko – 15%,
  2. 2 dzieci – z 15% na 20%
 6. Dla rodzin z 3 i więcej dzieci:
  1. Zwiększenie limitów dopłat – z 15% na 30%
  2. Wzrośnie dofinansowanie metrażu mieszkania z 50m2 do 65m2
  3. Wzrośnie powierzchnia użytkowa nieruchomości do z 75 na 85m2., domy z 100 do 110m2
  4. Zniesiony został warunek „nieposiadania pierwszego mieszkania”, oznacza to, że z kredytu będą mogły skorzystać osoby wielodzietne, które mają mieszkanie ale będą chciały poprawić swoje warunki mieszkaniowe
  5. Rodziny i osoby samotne mające co najmniej troje dzieci nie będą ograniczone limitem wieku 35 lat. To wspaniała wiadomość!
 7. Kolejne +5% jeśli w ciągu 5 lat urodzi się w rodzinie trzecie lub kolejne dziecko
 8. Sankcje z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu (5 lat): Jeśli kredytobiorca w okresie 5 lat od dnia ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania, nadpłaci całość lub część kredytu w wysokości większej niż przyznane mu wsparcie – będzie musiał zwrócić część dofinansowania wkładu własnego. Obecnie program nie przewiduje żadnych sankcji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu.
­