Kategorie
Kredyty mieszkaniowe O finansach

Kredyt hipoteczny – co musisz wiedzieć? Krok po kroku

Co musisz wiedzieć gdy w głowie Ci   kredyt hipoteczny?

 

Przyglądając się ofertom kredytów hipotecznych zwracamy uwagę na jak najniższe koszty kredytu.

Liczy się dla nas oprocentowanie, prowizja za udzielenie kredytu. Banki mimo trwającej pandemii COVID-19 kuszą swoimi promocjami. Niektóre z nich zmniejszyły minimalny wkład własny na 10 %.  Oferty specjalne to oczywiście obniżona marża i prowizja za udzielenie kredytu. Coś kosztem czegoś.  Propozycje niższej marży i prowizji powodują że czasem ślepo patrzymy nie dostrzegając innych aspektów. Warto pamiętać także o innych składowych kredytu.

Kredyt hipoteczny musi być dobrze przemyślany. Cała transakcja musi być szczegółowo zaplanowana a proces prawidłowo przeprowadzony.

Pamiętaj aby nie popełnić kilku błędów. Zdejmij różowe okulary i przeczytaj!

 

Zanim podpiszesz przedwstępną umowę zakupu nieruchomości

1. sprawdź swoją zdolność kredytową, unikniesz niemiłych rozczarowań 

2. Sprawdź swój BIK i Bankowy Rejestr – to, że do tej pory nie miałeś problemu z kredytem gotówkowym nie znaczy, że od razu zostanie zaakceptowany wniosek o kredyt na hipotekę

3. Wybierz kilka banków, w których złożysz wniosek. Musisz liczyć się z tym, że nie spełnisz wszystkich wymagań jednego  banku i otrzymasz odmowę albo w przypadku budowy domu uruchamianie transz będzie “utrudnione”

4. Poproś eksperta o przedstawienie wszystkich kosztów! Sprawdź czy jest konieczność założenia konta i dobrania dodatkowych produktów bankowych takich jak np. karta kredytowa czy ubezpieczenie. Licz swoje pieniądze i nie daj się z nich ograbić.

Ważne jest abyś o wszystkim informował swojego eksperta kredytowego. Nie ukrywaj niczego licząc ,że „coś nie wyjdzie”. Bo wyjdzie! Na Twoim Facebooku, na twoich wyciągach bankowych! Zawsze analitycy! się czegoś dokopią. Wakacje kredytowe – nie masz po co składać wniosku! Odwieś raty i aplikuj o kredyt po miesiącu.   Na spotkaniu Doświadczony doradca tak poprowadzi z Tobą wywiad ,aby dowiedzieć  się wszystkiego co może mieć wpływ na przeprowadzenie procesu kredytowego. Po tonie twojego głosu pozna czy mówisz otwarcie czy też jesteś wycofany byle tylko za dużo nie odkryć. To taki trochę psycholog. Pamiętaj, że wtedy działasz za swoja niekorzyść. Im więcej o Tobie wie tym sprawniej podejmie decyzję który Bank wybrać. W końcu to Tobie najbardziej powinno zależeć na sukcesie, prawda? 

Jeśli zamieszkasz na swoim możesz wysłać kartę do znajomych i rodziny i zaprosić ich na parapetówkę!

Kategorie
Różne

Rozwód cywilny i finansowy – mediacje i działanie w sprawach podziału zobowiązań lub majątku

Rozwód cywilny i finansowy.

Kwestie prawne na tle rozwodu związanego z ze wspólnym majątkiem.

 

Zdarza się, że pomiędzy małżonkami nastąpi tzw. trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Sytuacja taka ma miejsce, kiedy pomiędzy małżonkami ustały wszystkie więzi, czyli więź emocjonalna (brak uczuć do współmałżonka), gospodarcza (brak prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego) i fizyczna (brak współżycia), a małżonkowie nie widzą szans na uratowanie małżeństwa.
W takiej sytuacji, każdy z małżonków może wystąpić do sądu z pozwem o rozwód. Przed przygotowaniem odpowiednich dokumentów należy zastanowić się przede wszystkim nad tym, czy rozwiązania małżeństwa ma nastąpić z orzeczeniem o winie, czy też bez. Jeśli małżonkowie nie chcą, aby sąd badał, który z małżonków jest winny ustaniu wskazanych wyżej więzi, orzeczenie rozwodu może nastąpić nawet na pierwszej rozprawie, po zbadaniu czy faktycznie małżeństwo jest już jedynie fikcją. Jeżeli jednak sąd miałby zająć się ustaleniem winy w rozkładzie pożycia, będzie wiązało się to z koniecznością przeprowadzenia postępowania dowodowego, czyli przesłuchania świadków, zbadania dokumentów, zdjęć, nagrań, czy też bilingów. W takiej sytuacji konieczne będzie wyznaczenie kilku terminów rozpraw.

Pozew o rozwód należy złożyć do sądu okręgowego, właściwego dla miejsca zamieszkania małżonków. Nie ma formularza, na którym powinien zostać złożyć pozew. W związku z tym należy przygotować go samodzielnie lub też korzystając z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Do pozwu należy dołączyć komplet dokumentów tj. m.in. odpis skrócony aktu małżeństwa, odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci. Pozostałe dokumenty zależne będą od sytuacji składającego pozew oraz okoliczności danej sprawy. Pozew podlega opłacie stałej w wysokości 600 zł. Opłata powinna zostać uiszczona w chwili składania pozwu. W przypadku, gdy rozwiązanie małżeństwa nastąpi bez orzeczenia o winie, sąd, po zakończeniu postępowania zwróci stronie wnoszącej pozew kwotę 300 zł.

Jeżeli małżonkowie posiadają dzieci, sąd ma obowiązek zbadać, czy poprzez orzeczenie rozwodu nie ucierpi dobro małoletnich dzieci, tzn. czy dzieci są przygotowane na rozwód rodziców. Jeśli nie, sąd może oddalić pozew, czyli nie uwzględnić pozwu.

W wyroku rozwodowym sąd rozstrzyga także o kwestiach związanych z ustaleniem miejsca pobytu małoletnich dzieci, władzą rodzicielską, kontaktami z dziećmi, a także alimentami.

W przypadku orzeczenia rozwodu bez orzekania o winie każdy z małżonków może ubiegać się o alimenty od drugiego z małżonków, w sytuacji kiedy znajduje się on w niedostatku, ma na to 5 lat od momentu orzeczenia rozwodu. Natomiast w przypadku orzeczenia rozwodu z winy jednego z małżonków, alimentów może żądać jedynie małżonek niewinny. Uzyskanie alimentów w tym wypadku jest łatwiejsze, ponieważ wystarczy że sytuacja materialna małżonka niewinnego pogorszyła się poprzez orzeczenie rozwodu.

Jeżeli małżonkowie zamieszkują wspólnie, sąd może również ustalić sposób korzystania ze wspólnego mieszkania. Nie jest to jednak podział majątku, a jedynie ustalenie, który z małżonków będzie korzystał z danego pomieszczenia. Do dokonania podziału majątku wspólnego małżonków konieczny będzie dodatkowy wniosek.

 

Podsumowując, sprawy rozwodowe zazwyczaj cechują się dużym stopniem skomplikowania. Przy rozwodzie z orzekaniem o winie, konieczne będzie przygotowanie dowodów – dokumentów oraz świadków. Coraz bardziej popularne jest również korzystanie z pomocy detektywa, który dostarcza dowody zdrady.

 

A co w sytuacji kiedy mamy do czynienia z majątkiem wspólnym i koniecznością spłaty kredytu bankowego w tym hipotecznego

Sprawa komplikuje się znaczniej ponieważ, któreś z małżonków będzie musiało spłacić drugiego. Często w takich sytuacjach nie obejdzie się bez mediacji i wspólnego działania zarówno prawnika, notariusza jak również eksperta finansowego.

Najgorzej jak nieruchomość wspólnie zamieszkiwana musi być opuszczona przez jednego z małżonków w związku z zakończeniem sprawy rozwodowej. Z drugiej strony poprzez skuteczne mediacje z Nami szybciej i w profesjonalny sposób bez zbędnych kontaktów małżonków doprowadzimy sprawę do finału.

 

Podsumowując, sprawy rozwodowe zazwyczaj cechują się dużym stopniem skomplikowania. Przy rozwodzie z orzekaniem o winie, konieczne będzie przygotowanie dowodów – dokumentów oraz świadków. Coraz bardziej popularne jest również korzystanie z pomocy detektywa, który dostarcza dowody zdrady. Dodatkowo wątek finansowy często może pogmatwać i tak złożone już sprawy.

 

Dlatego warto zdać się na usługi wyspecjalizowanej kancelarii prawno-finansowej. Zadzwoń 794-375-516 lub napisz 

 

 

 

 

Kategorie
FAQ O finansach Oddłużanie i czyszczenie BIK Różne

Czyszczenie BIK- Czyszczenie złych kredytów w BIK, czyszczenie zapytań kredytowych drogą do uzyskania kredytu na dobrych warunkach.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Czyszczenie BIK – teoria

Prawo Bankowe określa zasady współpracy Banków z klientami i kredytobiorcami. Zgodnie z wyrażoną zgodą przez klienta banku wszelkie zapytania kredytowe, obsługa zaciągniętych kredytów,
pożyczek i posiadanych kart kredytowych jak również kredytów już spłaconych przechowywane są w rejestrach BIK (Biuro Informacji Kredytowej S.A.).
Każdy klient banku ma możliwość wygenerowania raportu zawierającego wymienione informacje, wskaźnik BIK, informacje dotyczące oceny punktowej klienta (im wyższa punktacja tym lepsza historia kredytowa).

Ocena punktowa – ważna czy nieistotna?
Na ocenę punktową ma wpływ wiele składowych. Jednym z nich jest bieżąca obsługa rachunków kredytowych- kart kredytowych, limitów i samych kredytów.Bardzo ważne jest terminowa spłata zobowiązań. Każdy dzień opóźnień będzie w raporcie odnotowany.

Kolejnym czynnikiem jest historyczna obsługa zobowiązań ( zobowiązania których spłata nastąpiła w ciągu ostatnich 60 miesięcy).

Zapytania kredytowe jakie składane są w bankach i instytucjach pozabankowych stanowią ważny czynnik wyliczania oceny punktowej. Im więcej zapytań a co za tym idzie duża ilość odmów lub poszukiwania tego najlepszego kredytu na ziemi  w bankach tym gorzej dla potencjalnego klienta.

Zapytania o produkty kredytowe.

Banki szczególnie przyglądają się ilości zapytań składanych w krótkim czasie. Należy pamiętać, że zapytania obniżają scoring.

Podwyższenie oceny punktowej w BIK

Czy zatem można coś zrobić ,żeby podnieść ocenę klienta?

Można to zrobić w trzech przypadkach:
1. Klient ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych po wygaśnięciu zobowiązania kredytowego powołując się na art. 105a ust.2 Ustawy Prawo bankowe lub tez
upływie terminu, na jaki zgoda została udzielona.

2. Upłynął 5-letni terminu przetwarzania danych osobowych Klienta bez jego zgody po wygaśnięciu zobowiązania.
3. Dane osobowe zostały błędnie bądź omyłkowo wprowadzone do systemu BIK.

Czyszczenie BIK – praktyka

W ostatnim czasie banki bardzo zaostrzyły podejście do klientów w tej kwestii. Nie jest jednak powiedziane ,że nic nie da się z tym zrobić. Istnieje możliwość złożenia odpowiedniego wniosku w
celu usunięcia negatywnej historii kredytowej lub nadmiernej ilości złożonych zapytań do banków. Wniosek w formie papierowej należy wysłać do instytucji bankowej.

Mamy duże bo ponad 7 letnie doświadczenie w tego typu usługach, które potocznie mówiąc przywracają zdolność kredytową.

Trzeba wiedzieć, które wpisy w BIK usunąć, bo nie każdy wpis wpływa negatywnie na ocenę punktową.

Trzeba również pamiętać, że po usunięciu wpisu w banku, jesteś w nim z reguły spalony- tzn. nie dostaniesz tam kredytu, bank ma swoje bazy wewnętrzne w których będziesz “trzymany”

Trochę więcej o kryteriach w podejmowaniu decyzji przez banki pisaliśmy w artykule: więcej o podjęciu decyzji kredytowej

Usunięcie – wyczyszczenie negatywnych wpisów w BIK daje podstawę do ponownego wnioskowania o dobre kredyty w bankach lub zakup upragnionego mieszkania. Obsługujemy klientów indywidualnych i osoby prowadzące działalność gospodarczą, prezesów i właścicieli spółek.

W praktyce wygląda to tak że wysyłamy pisma do odpowiednich instytucji i oczekujemy na takie odpowiedzi jak poniżej! Jesteśmy w tym działniu skrupulatni, cierpliwi i konsekwentni.

Masz pytania – dzwoń 794 375 516 lub pisz

 

Poniżej efekt naszego działania w wyniku którego 6 negatywnych wpisów ( 2 wpisy na czarnej liście ZBP oraz 4 wpisy w BIK) naszego klienta zostało usuniętych- całe działanie kancelarii zajęło nieco ponad 4 miesiące.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”206234″ img_size=”medium” onclick=”img_link_large”][vc_single_image image=”206233″ img_size=”medium” onclick=”img_link_large”][vc_single_image image=”206232″ img_size=”medium” onclick=”img_link_large”][vc_single_image image=”206231″ img_size=”medium” onclick=”img_link_large”][vc_single_image image=”206230″ img_size=”medium”][vc_single_image image=”206229″ img_size=”medium” onclick=”img_link_large”][/vc_column][/vc_row]

Kategorie
Kredyty i pożyczki dla Ciebie i Twojej firmy O finansach

Tanie pożyczki unijne z RPO na rozwój mikro i małych firm

Tanie Pożyczki unijne z RPO na rozwój mikro i małych firm

W całej Polsce są dostępne niskooprocentowane pieniądze dla Firm z pożyczek udzielanych w ramach projektu realizowanego przez Fundusz Rozwoju 2020+.  Przedsiębiorcy (mikro, mali i średni zatrudniający mniej niż 50 osób) mogą korzystać z taniego źródła kapitału dłużnego.

Pożyczki udzielane są w kwotach od 50.000 do 1.000.000 w zależności od rodzaju pożyczki:

 1. Pożyczka inwestycyjna od 300.000 do 1.000.000 zł!
 2. Mikropożyczka  do 100.000 zł

 3. Pożyczka innowacyjna (dotyczy wybranych województw)

Podstawowe założenia dotyczące pożyczek dla firm:

Oprocentowanie jest stałe w całym okresie finansowania i jego ostateczna wartość zależy od:

-stażu działania firmy na rynku (dopuszczalne są również nowo otwarte biznesy -tzw. start’upy)

-siedziby firmy (preferowane miejscowości mniejsze niż gminy ościenne dla miast wojewódzkich o niższej aktywności gospodarczej.

-rodzaju zabezpieczenia

– stendingu finansowego lub wartości zabezpieczenia pożyczki

Oprocentowanie już od 0.94 % w skali roku w zależności od w/w czynników.

 

Okres kredytowania:

Pożyczki na finansowanie działalności bieżącej firmy do 60 miesięcy

Okres kredytowania do 84 miesięcy dla Pożyczki inwestycyjnej

 

Wykluczenia w finansowaniu:

 1. refinansowanie poniesionych nakładów inwestycyjnych,
 2. refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych,
 3. zaległości wobec zobowiązań publiczno– prawnych,
 4. finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników,
 5. finansowanie działalności bieżącej firmy (wynagrodzenia, czynsz, opłaty eksploatacyjne i.in.);
 6. branże zajmujące się produkcją, sprzedażą, dystrybucją: tytoniu, napojów alkoholowych, treści pornograficznych, w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją, w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych, środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów
 7. finansowanie działalności deweloperskiej oraz rentierskiej (zakup lokali pod wynajem).
 8. Finansowanie zakupu gruntów, budynków i lokali na potrzeby prowadzonej działalności

 

Niższe oprocentowanie uzyskują przedsiębiorcy ( mikro, małe i średnie) mające swoje siedziby położone na obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej.

Co możemy dla Ciebie zrobić:

1. Analizujemy projekt w Twojej firmie

2. Zbieramy dokumenty

3. Uzupełniamy wnioski

4. Piszemy uproszczony biznes plan w oparciu o wywiad z Tobą

5. Składamy wnioski do Banków lub innych dedykowanych instytucji

6. Czuwamy nad całym procesem kredytowym

7. Pomagamy rozliczyć projekt.

Jeśli masz pytania lub chcesz umówić się na spotkanie prosimy o kontakt telefoniczny 794 3755 516 lub mailowy: biuro@abcfinansowania.pl

Kategorie
ABC Finansowania w mediach Różne

Dzień Kobiet

Drogie Panie!

Wiemy, że jesteście niedoceniane.

Jesteście silniejsze niż, nam facetom się wydaje.

Miłości i zadowolenia z każdego dnia!

Dziękujemy za wszystko.

Kategorie
ABC Finansowania w mediach Różne

PILNE! Ważna informacja dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze. To nie żart!


Szanowni Państwo
W dniu dzisiejszym na stronie CEIDG ( ewidencja działalności Gospodarczej) pojawiła się informacja, że po 19 maja 2018 r. z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej będą usunięci ci przedsiębiorcy, którzy nie mają podanego numeru PESEL we wpisie CEIDG.

Poniżej informacja skopiowana ze strony CEIDG https://prod.ceidg.gov.pl/

Uwaga! Jeśli Twoja firma była założona przed 1 stycznia 2012 roku i została przeniesiona do CEIDG z gminnej ewidencji – upewnij się, że na wpisie znajduje się numer PESEL. Jeśli go na nim nie ma i nie uzupełnisz go do 19 maja 2018 roku – wpis będzie podlegał wykreśleniu z urzędu.

Jak sprawdzić, czy PESEL jest na wpisie?

Znajdź swój wpis w bazie przedsiębiorców i zobacz w historii wpisu, czy składałeś jakieś wnioski po 1 stycznia 2012 roku. Jeśli tak – już uzupełniłeś PESEL i nie musisz nic robić.
Jeżeli nie składałeś wniosków po 1 stycznia 2012 roku, znajdź swój wpis w bazie przedsiębiorców i zobacz, czy pod statusem działalności jest informacja “wpis nie przeszedł weryfikacji, przyczyna: braku numeru PESEL”. Jeśli jest – udaj się do dowolnego urzędu gminy, żeby uzupełnić dane.
Nie możesz znaleźć wpisu lub nie składałeś żadnych wniosków przez CEIDG? Udaj się do dowolnego urzędu gminy, gdzie urzędnik odnajdzie Twój wpis i sprawdzi, czy jest na nim PESEL. Jeśli go nie ma – od razu przyjmie od Ciebie wniosek o zmianę, na którym uzupełnisz brakujące dane.

Co jeśli nie zdążysz uzupełnić numeru PESEL do 19 maja 2018 r. i wpis zostanie wykreślony z urzędu? Będziesz mógł wystąpić do Ministra Przedsiębiorczości i Technologii o przywrócenie wpisu i umieszczenie na nim brakujących danych. Pismo będzie trzeba przesłać do Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii na adres sekretariatDMP@mpit.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.”

Kategorie
Różne

Abcfinansowania Kancelaria Finansowo-Prawna przypomnienie zakresu działania firmy

Obsługa klientów indywidualnych

Kredyty gotówkowe i pożyczki

Kredyty hipoteczne

Kredyty konsolidacyjne

Kredyty oddłużeniowe

Kredyty bez BIK

 

Obsługa firm:

Kredyty obrotowe

Kredyty inwestycyjne

Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe

Faktoring i leasing

Ubezpieczenia

Obsługa prawna

 

Usługi dodatkowe:

Czyszczenie BIK

Odszkodowania

Upadłość konsumencka

Ubezpieczenia i sukcesja

 

Kategorie
Kredyty i pożyczki dla Ciebie i Twojej firmy Kredyty mieszkaniowe Pożyczki hipoteczne Różne

Kredyt hipoteczny na zakup domu, działki, mieszkania. Kredyt hipoteczny czy pożyczka hipoteczna?

Zachęcamy do lektury tekstu będącego porównaniem kredytów hipotecznych i pożyczek oraz korzyści jakie dają obydwa rozwiązania:

https://kredytydlapolakow.pl/2018/01/08/kredyt-hipoteczny-zakup-domu-dzialki-mieszkania/

 

Kategorie
Różne

Trzecia edycja morsowania, tym razem sylwestrowa “Daj nura” za nami! Dziękujemy za Wasz udział!

Trzecia edycja morsowania, tym razem w Sylwestra 2017  “Daj nura” za nami.

Jak zwykle nas nie zawiedliście- frekwencja dopisała!

Oby zmaganie z własnymi słabościami i przełamywanie barier podczas morsowania dawało Wam siłę na każdy dzień 2018 roku.

Życzymy Wam samych sukcesów w Nowym 2018 Roku.

Kategorie
Różne

Życzenia dla Wszystkich naszych Klientów, Partnerów, Przyjaciół.