Kategorie
Różne

Pytania i odpowiedzi cz.3

11. Refinans hipoteki – to się nie opłaca

Oczywiście, że opłaca! Refinansowanie hipoteki obejmuje kwotę jaka pozostała do spłaty i często nie wydłuża okresu spłaty kredytu. Plus dla nas jest taki, że zapłacimy niższą marżę a co za tym idzie niższą ratę. Pamiętaj! Konieczna jest wnikliwa analiza, tak aby potwierdzić opłacalność zmiany oferty kredytowej

12. Muszę zapłacić pośrednikowi za „zrobienie kredytu”

Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami uregulowała te kwestie.

13. Pośrednikowi zależy wyłącznie na tym ile zarobi

Pracujemy po to żeby zarabiać- to chyba oczywiste. Wynagrodzenie otrzymujemy w momencie uruchomienia kredytu. Do tego czasu jesteśmy zobowiązani dołożyć wszelkich starań aby pozytywnie przeprowadzić proces kredytowy. Wiąże się to z dokładnym przeliczeniem zdolności kredytowej, rzetelnym przedstawieniem ofert bankowych, pomocą
w skompletowaniu i przedłożeniu wszelkich wymaganych do procesu dokumentów. Niekiedy bywa to trudne i zajmuje czas. Nasz los jest związany z sukcesem naszego klienta.
A wiadomo,  że dobrze obsłużony klient  chętniej poleci nas swoim znajomym.

14. Bank zabierze mi nieruchomość bo spóźniłem się ze spłatą raty

Właściwie to bankom nie zależy aby od razu wypowiadać umowy. Proces taki jest długi, uciążliwy i wiąże się z wysokimi kosztami. Nie dość ,że nieruchomość zostanie sprzedana dużo taniej niż jest warta to jeszcze zyski ze sprzedaży zostaną podzielone na komornika. W życiu zdarzają się różne sytuacje losowe. Ustawa o kredycie hipotecznym zawiera szereg podpowiedzi co zrobić w przypadku wystąpienia opóźnień. W propozycjach znajdziemy np. wakacje kredytowe lub karencję. Dopiero po wyczerpaniu możliwości pomocy i braku ustosunkowania się przez kredytobiorcę dochodzi do przejęcia i sprzedaży mienia. Ponadto kredytobiorca w ramach ustawy ma prawo sprzedaży nieruchomości w trybie niewymuszonym, tak aby uzyskać możliwie wysoką kwotę sprzedaży.

15. Mam kredyt, ale to Bank jest właścicielem

Stajesz się pełnoprawnym właścicielem od chwili nabycia nieruchomości. Bank jest wierzycielem i posiada ograniczone prawa rzeczowe. To ty zarządzasz nieruchomością, możesz ja np. wynająć lub sprzedać. Dopóki jesteś kredytobiorcą pamiętaj aby terminowo spłacać raty kredytu.

Kategorie
Różne

Pytania i odpowiedzi cz.2

5. Wpływ scoringu z BIK na uzyskanie kredytu hipotecznego

Scoring BIK to inaczej punkty, które otrzymujemy, gdy jesteśmy kredytobiorcą. Scoring podpowiada instytucjom finansowym, czy jesteśmy wiarygodnym klientem i spłacamy nasze zobowiązania w terminie, czy też nie. Sama punktacja nie ma większego znaczenia dla banków, o ile nie spóźniamy się z płatnościami dłużej niż 30 dni.

6. Bank odrzucił wniosek – nie mam szans na kredyt hipoteczny

To, że jeden bank odrzucił wniosek o kredyt hipoteczny wcale nie oznacza, że drugi bank postąpi tak samo. Banki znacząco różnią się pod względem polityki czy też wymagań. Podobnie jest z kredytami gotówkowymi. Jeśli chcesz uniknąć niepotrzebnych stresów, skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów.

7. Kredyt hipoteczny trudno się spłaca

Rata miesięczna, którą musimy płacić przez wiele lat, jest dużym wyzwaniem i wymaga od nas zdyscyplinowania. Wbrew pozorom kredyty hipoteczne należą do zobowiązań, które są najlepiej spłacane. Opóźnienia w spłatach tego typu zobowiązań stanowią nie więcej niż 2% wszystkich udzielonych kredytów.

8. Wkład własny na kredyt hipoteczny musi wynosić 20% 

Wkład własny powinien wynosić co najmniej 20% wartości nieruchomości. Takie są zalecenia KNF dotyczące wkładu własnego.  Dostępne są jednak oferty banków gdzie akceptowane jest wniesienie środków własnych o wartości 10%. Banki jednak w to miejsce wymagają wykupienia ubezpieczenia niskiego wkładu lub stosują nieco wyższe marże.

9. Bank, w którym mam konto, zaoferuje mi najlepsze warunki

Nieprawda. Właściwie nie ma co liczyć na korzyści za lojalność. Wbrew pozorom inny bank chcąc pozyskać nowego klienta, może zaproponować nam o wiele lepsze warunki.

10. Bo najważniejsza jest niska rata i marża

Zwykle wybierając ofertę danego Banku kierujemy się niskimi kosztami kredytu. Każdy z nas liczy pieniądze zwłaszcza gdy, zadłuża się nie rzadko na nawet 30 lat. Jeśli już tak podchodzimy do tego, zwróćmy uwagę czy aby bank zastosował niską marże, nie wymaga od nas dobrania szeregu dodatkowych produktów. Może to być założenie konta, zlecenie przelewów wynagrodzenia, dobór karty kredytowej itp. Ponadto warto sprawdzić jaki jest koszt innych usług. Należy zwrócić uwagę na tabelę opłat i prowizji w tym np. , jakim wydatkiem będzie aneksowanie umowy, wcześniejsza częściowa lub całkowita spłata kredytu. Niekiedy lepiej skorzystać z nieco droższego kredytu, ale bez dodatkowych, uciążliwych dla nas warunków.

Kategorie
Różne

Pytania i odpowiedzi cz. 1

dominujący
  1. Brak historii kredytowej – czy decyzja będzie negatywna?

Niezależnie od tego, czy posiadamy historię kredytową, czy też nie, możemy starać się o kredyt hipoteczny. Co więcej – prędzej otrzymasz kredyt hipoteczny bez historii kredytowej niż np. wysoki kredyt gotówkowy. Wynika to
z tego, że w przypadku hipoteki zabezpieczeniem jest nieruchomość. Historia kredytowa może być przydatna
w przypadku bardzo dużych kredytów, ze względu na to, że bank będzie chciał wiedzieć, czy jesteśmy wiarygodnym klientem.

  1. Brak umowy o pracę na czas nieokreślony –
    nie dostanę kredytu
    ?

Faktem jest, że dla banków umowa o pracę na czas nieokreślony jest ulubionym źródłem dochodu. Nie oznacza to, że w przypadku innego źródła dochodów
nie ma szans na kredyt. Zarówno umowa na czas określony, działalność gospodarcza, umowa zlecenie/o dzieło, emerytura, renta, dochody
z wynajmu, dochody z zagranicy
są dobrym źródłem dochodu. Najważniejsze jest posiadanie zdolności
i spełnienie określonych warunków Banku. Zatem uzyskanie kredytu hipotecznego z dochodem innym niż umowa o pracę na czas nieokreślony jest możliwe.

  1. Jestem osobą stanu wolnego. Czy to prawda,
    że warunki kredytu hipotecznego będą gorsze niż gdybym był w związku małżeńskim?

Nie ma czegoś takiego jak kredyt dla singla, a tym bardziej dla pary. Banki nie uruchomiają specjalnych ofert kredytu hipotecznego dla poszczególnych grup. Wszystko zależy od sytuacji materialnej. Zamożny singiel najprawdopodobniej dostanie duże lepsze warunki od małżeństwa o średnich dochodach. Z drugiej strony należy pamiętać ze dwa wiarygodne dochody są istotniejsze niż jednego dochodu osoby nie będącej
w związku małżeńskim.

  1. Czy ten Bank to nie za dużo ode mnie wymaga?

Niekiedy klienci Banków czują się wprost urażeni ogromem rubryczek na wniosku do uzupełnienia
i dokumentacji jaka muszą przedstawić starając się
o kredyt. Często padają pytania :’Po co tyle tego?”. Odpowiedź jest prosta. Bank chce poznać jak najlepiej przyszłego kredytobiorcę. Chce sprawdzić czy będzie wypłacalny, wziąć wszystkie
za i przeciw. Mieć pewność, że pożyczone pieniądze do nich wrócą. Nie wystarczy ustna deklaracja spłaty. Nie myśl też ,że my eksperci jesteśmy wścibscy. Wiedząc
o Tobie jak najwięcej, jesteśmy w stanie wybrać dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

     5. Wpływ scoringu z BIK na uzyskanie kredytu hipotecznego

Scoring BIK to inaczej punkty, które otrzymujemy, gdy jesteśmy kredytobiorcą. Scoring podpowiada instytucjom finansowym, czy jesteśmy wiarygodnym klientem i spłacamy nasze zobowiązania w terminie, czy też nie. Sama punktacja nie ma większego znaczenia dla banków, o ile nie spóźniamy się z płatnościami dłużej niż 30 dni.

Kategorie
Różne

Rozwód cywilny i finansowy – mediacje i działanie w sprawach podziału zobowiązań lub majątku

Rozwód cywilny i finansowy.

Kwestie prawne na tle rozwodu związanego z ze wspólnym majątkiem.

 

Zdarza się, że pomiędzy małżonkami nastąpi tzw. trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Sytuacja taka ma miejsce, kiedy pomiędzy małżonkami ustały wszystkie więzi, czyli więź emocjonalna (brak uczuć do współmałżonka), gospodarcza (brak prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego) i fizyczna (brak współżycia), a małżonkowie nie widzą szans na uratowanie małżeństwa.
W takiej sytuacji, każdy z małżonków może wystąpić do sądu z pozwem o rozwód. Przed przygotowaniem odpowiednich dokumentów należy zastanowić się przede wszystkim nad tym, czy rozwiązania małżeństwa ma nastąpić z orzeczeniem o winie, czy też bez. Jeśli małżonkowie nie chcą, aby sąd badał, który z małżonków jest winny ustaniu wskazanych wyżej więzi, orzeczenie rozwodu może nastąpić nawet na pierwszej rozprawie, po zbadaniu czy faktycznie małżeństwo jest już jedynie fikcją. Jeżeli jednak sąd miałby zająć się ustaleniem winy w rozkładzie pożycia, będzie wiązało się to z koniecznością przeprowadzenia postępowania dowodowego, czyli przesłuchania świadków, zbadania dokumentów, zdjęć, nagrań, czy też bilingów. W takiej sytuacji konieczne będzie wyznaczenie kilku terminów rozpraw.

Pozew o rozwód należy złożyć do sądu okręgowego, właściwego dla miejsca zamieszkania małżonków. Nie ma formularza, na którym powinien zostać złożyć pozew. W związku z tym należy przygotować go samodzielnie lub też korzystając z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Do pozwu należy dołączyć komplet dokumentów tj. m.in. odpis skrócony aktu małżeństwa, odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci. Pozostałe dokumenty zależne będą od sytuacji składającego pozew oraz okoliczności danej sprawy. Pozew podlega opłacie stałej w wysokości 600 zł. Opłata powinna zostać uiszczona w chwili składania pozwu. W przypadku, gdy rozwiązanie małżeństwa nastąpi bez orzeczenia o winie, sąd, po zakończeniu postępowania zwróci stronie wnoszącej pozew kwotę 300 zł.

Jeżeli małżonkowie posiadają dzieci, sąd ma obowiązek zbadać, czy poprzez orzeczenie rozwodu nie ucierpi dobro małoletnich dzieci, tzn. czy dzieci są przygotowane na rozwód rodziców. Jeśli nie, sąd może oddalić pozew, czyli nie uwzględnić pozwu.

W wyroku rozwodowym sąd rozstrzyga także o kwestiach związanych z ustaleniem miejsca pobytu małoletnich dzieci, władzą rodzicielską, kontaktami z dziećmi, a także alimentami.

W przypadku orzeczenia rozwodu bez orzekania o winie każdy z małżonków może ubiegać się o alimenty od drugiego z małżonków, w sytuacji kiedy znajduje się on w niedostatku, ma na to 5 lat od momentu orzeczenia rozwodu. Natomiast w przypadku orzeczenia rozwodu z winy jednego z małżonków, alimentów może żądać jedynie małżonek niewinny. Uzyskanie alimentów w tym wypadku jest łatwiejsze, ponieważ wystarczy że sytuacja materialna małżonka niewinnego pogorszyła się poprzez orzeczenie rozwodu.

Jeżeli małżonkowie zamieszkują wspólnie, sąd może również ustalić sposób korzystania ze wspólnego mieszkania. Nie jest to jednak podział majątku, a jedynie ustalenie, który z małżonków będzie korzystał z danego pomieszczenia. Do dokonania podziału majątku wspólnego małżonków konieczny będzie dodatkowy wniosek.

 

Podsumowując, sprawy rozwodowe zazwyczaj cechują się dużym stopniem skomplikowania. Przy rozwodzie z orzekaniem o winie, konieczne będzie przygotowanie dowodów – dokumentów oraz świadków. Coraz bardziej popularne jest również korzystanie z pomocy detektywa, który dostarcza dowody zdrady.

 

A co w sytuacji kiedy mamy do czynienia z majątkiem wspólnym i koniecznością spłaty kredytu bankowego w tym hipotecznego

Sprawa komplikuje się znaczniej ponieważ, któreś z małżonków będzie musiało spłacić drugiego. Często w takich sytuacjach nie obejdzie się bez mediacji i wspólnego działania zarówno prawnika, notariusza jak również eksperta finansowego.

Najgorzej jak nieruchomość wspólnie zamieszkiwana musi być opuszczona przez jednego z małżonków w związku z zakończeniem sprawy rozwodowej. Z drugiej strony poprzez skuteczne mediacje z Nami szybciej i w profesjonalny sposób bez zbędnych kontaktów małżonków doprowadzimy sprawę do finału.

 

Podsumowując, sprawy rozwodowe zazwyczaj cechują się dużym stopniem skomplikowania. Przy rozwodzie z orzekaniem o winie, konieczne będzie przygotowanie dowodów – dokumentów oraz świadków. Coraz bardziej popularne jest również korzystanie z pomocy detektywa, który dostarcza dowody zdrady. Dodatkowo wątek finansowy często może pogmatwać i tak złożone już sprawy.

 

Dlatego warto zdać się na usługi wyspecjalizowanej kancelarii prawno-finansowej. Zadzwoń 794-375-516 lub napisz 

 

 

 

 

Kategorie
FAQ O finansach Oddłużanie i czyszczenie BIK Różne

Czyszczenie BIK- Czyszczenie złych kredytów w BIK, czyszczenie zapytań kredytowych drogą do uzyskania kredytu na dobrych warunkach.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Czyszczenie BIK – teoria

Prawo Bankowe określa zasady współpracy Banków z klientami i kredytobiorcami. Zgodnie z wyrażoną zgodą przez klienta banku wszelkie zapytania kredytowe, obsługa zaciągniętych kredytów,
pożyczek i posiadanych kart kredytowych jak również kredytów już spłaconych przechowywane są w rejestrach BIK (Biuro Informacji Kredytowej S.A.).
Każdy klient banku ma możliwość wygenerowania raportu zawierającego wymienione informacje, wskaźnik BIK, informacje dotyczące oceny punktowej klienta (im wyższa punktacja tym lepsza historia kredytowa).

Ocena punktowa – ważna czy nieistotna?
Na ocenę punktową ma wpływ wiele składowych. Jednym z nich jest bieżąca obsługa rachunków kredytowych- kart kredytowych, limitów i samych kredytów.Bardzo ważne jest terminowa spłata zobowiązań. Każdy dzień opóźnień będzie w raporcie odnotowany.

Kolejnym czynnikiem jest historyczna obsługa zobowiązań ( zobowiązania których spłata nastąpiła w ciągu ostatnich 60 miesięcy).

Zapytania kredytowe jakie składane są w bankach i instytucjach pozabankowych stanowią ważny czynnik wyliczania oceny punktowej. Im więcej zapytań a co za tym idzie duża ilość odmów lub poszukiwania tego najlepszego kredytu na ziemi  w bankach tym gorzej dla potencjalnego klienta.

Zapytania o produkty kredytowe.

Banki szczególnie przyglądają się ilości zapytań składanych w krótkim czasie. Należy pamiętać, że zapytania obniżają scoring.

Podwyższenie oceny punktowej w BIK

Czy zatem można coś zrobić ,żeby podnieść ocenę klienta?

Można to zrobić w trzech przypadkach:
1. Klient ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych po wygaśnięciu zobowiązania kredytowego powołując się na art. 105a ust.2 Ustawy Prawo bankowe lub tez
upływie terminu, na jaki zgoda została udzielona.

2. Upłynął 5-letni terminu przetwarzania danych osobowych Klienta bez jego zgody po wygaśnięciu zobowiązania.
3. Dane osobowe zostały błędnie bądź omyłkowo wprowadzone do systemu BIK.

Czyszczenie BIK – praktyka

W ostatnim czasie banki bardzo zaostrzyły podejście do klientów w tej kwestii. Nie jest jednak powiedziane ,że nic nie da się z tym zrobić. Istnieje możliwość złożenia odpowiedniego wniosku w
celu usunięcia negatywnej historii kredytowej lub nadmiernej ilości złożonych zapytań do banków. Wniosek w formie papierowej należy wysłać do instytucji bankowej.

Mamy duże bo ponad 7 letnie doświadczenie w tego typu usługach, które potocznie mówiąc przywracają zdolność kredytową.

Trzeba wiedzieć, które wpisy w BIK usunąć, bo nie każdy wpis wpływa negatywnie na ocenę punktową.

Trzeba również pamiętać, że po usunięciu wpisu w banku, jesteś w nim z reguły spalony- tzn. nie dostaniesz tam kredytu, bank ma swoje bazy wewnętrzne w których będziesz “trzymany”

Trochę więcej o kryteriach w podejmowaniu decyzji przez banki pisaliśmy w artykule: więcej o podjęciu decyzji kredytowej

Usunięcie – wyczyszczenie negatywnych wpisów w BIK daje podstawę do ponownego wnioskowania o dobre kredyty w bankach lub zakup upragnionego mieszkania. Obsługujemy klientów indywidualnych i osoby prowadzące działalność gospodarczą, prezesów i właścicieli spółek.

W praktyce wygląda to tak że wysyłamy pisma do odpowiednich instytucji i oczekujemy na takie odpowiedzi jak poniżej! Jesteśmy w tym działniu skrupulatni, cierpliwi i konsekwentni.

Masz pytania – dzwoń 794 375 516 lub pisz

 

Poniżej efekt naszego działania w wyniku którego 6 negatywnych wpisów ( 2 wpisy na czarnej liście ZBP oraz 4 wpisy w BIK) naszego klienta zostało usuniętych- całe działanie kancelarii zajęło nieco ponad 4 miesiące.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”206234″ img_size=”medium” onclick=”img_link_large”][vc_single_image image=”206233″ img_size=”medium” onclick=”img_link_large”][vc_single_image image=”206232″ img_size=”medium” onclick=”img_link_large”][vc_single_image image=”206231″ img_size=”medium” onclick=”img_link_large”][vc_single_image image=”206230″ img_size=”medium”][vc_single_image image=”206229″ img_size=”medium” onclick=”img_link_large”][/vc_column][/vc_row]

Kategorie
ABC Finansowania w mediach Różne

Dzień Kobiet

Drogie Panie!

Wiemy, że jesteście niedoceniane.

Jesteście silniejsze niż, nam facetom się wydaje.

Miłości i zadowolenia z każdego dnia!

Dziękujemy za wszystko.

Kategorie
ABC Finansowania w mediach Różne

PILNE! Ważna informacja dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze. To nie żart!


Szanowni Państwo
W dniu dzisiejszym na stronie CEIDG ( ewidencja działalności Gospodarczej) pojawiła się informacja, że po 19 maja 2018 r. z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej będą usunięci ci przedsiębiorcy, którzy nie mają podanego numeru PESEL we wpisie CEIDG.

Poniżej informacja skopiowana ze strony CEIDG https://prod.ceidg.gov.pl/

Uwaga! Jeśli Twoja firma była założona przed 1 stycznia 2012 roku i została przeniesiona do CEIDG z gminnej ewidencji – upewnij się, że na wpisie znajduje się numer PESEL. Jeśli go na nim nie ma i nie uzupełnisz go do 19 maja 2018 roku – wpis będzie podlegał wykreśleniu z urzędu.

Jak sprawdzić, czy PESEL jest na wpisie?

Znajdź swój wpis w bazie przedsiębiorców i zobacz w historii wpisu, czy składałeś jakieś wnioski po 1 stycznia 2012 roku. Jeśli tak – już uzupełniłeś PESEL i nie musisz nic robić.
Jeżeli nie składałeś wniosków po 1 stycznia 2012 roku, znajdź swój wpis w bazie przedsiębiorców i zobacz, czy pod statusem działalności jest informacja “wpis nie przeszedł weryfikacji, przyczyna: braku numeru PESEL”. Jeśli jest – udaj się do dowolnego urzędu gminy, żeby uzupełnić dane.
Nie możesz znaleźć wpisu lub nie składałeś żadnych wniosków przez CEIDG? Udaj się do dowolnego urzędu gminy, gdzie urzędnik odnajdzie Twój wpis i sprawdzi, czy jest na nim PESEL. Jeśli go nie ma – od razu przyjmie od Ciebie wniosek o zmianę, na którym uzupełnisz brakujące dane.

Co jeśli nie zdążysz uzupełnić numeru PESEL do 19 maja 2018 r. i wpis zostanie wykreślony z urzędu? Będziesz mógł wystąpić do Ministra Przedsiębiorczości i Technologii o przywrócenie wpisu i umieszczenie na nim brakujących danych. Pismo będzie trzeba przesłać do Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii na adres sekretariatDMP@mpit.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.”

Kategorie
Różne

Abcfinansowania Kancelaria Finansowo-Prawna przypomnienie zakresu działania firmy

Obsługa klientów indywidualnych

Kredyty gotówkowe i pożyczki

Kredyty hipoteczne

Kredyty konsolidacyjne

Kredyty oddłużeniowe

Kredyty bez BIK

 

Obsługa firm:

Kredyty obrotowe

Kredyty inwestycyjne

Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe

Faktoring i leasing

Ubezpieczenia

Obsługa prawna

 

Usługi dodatkowe:

Czyszczenie BIK

Odszkodowania

Upadłość konsumencka

Ubezpieczenia i sukcesja

 

Kategorie
Kredyty i pożyczki dla Ciebie i Twojej firmy Kredyty mieszkaniowe Pożyczki hipoteczne Różne

Kredyt hipoteczny na zakup domu, działki, mieszkania. Kredyt hipoteczny czy pożyczka hipoteczna?

Zachęcamy do lektury tekstu będącego porównaniem kredytów hipotecznych i pożyczek oraz korzyści jakie dają obydwa rozwiązania:

https://kredytydlapolakow.pl/2018/01/08/kredyt-hipoteczny-zakup-domu-dzialki-mieszkania/

 

Kategorie
Różne

Trzecia edycja morsowania, tym razem sylwestrowa “Daj nura” za nami! Dziękujemy za Wasz udział!

Trzecia edycja morsowania, tym razem w Sylwestra 2017  “Daj nura” za nami.

Jak zwykle nas nie zawiedliście- frekwencja dopisała!

Oby zmaganie z własnymi słabościami i przełamywanie barier podczas morsowania dawało Wam siłę na każdy dzień 2018 roku.

Życzymy Wam samych sukcesów w Nowym 2018 Roku.