Kategorie
FAQ Porady prawne

Port lotniczy Gdańsk-Rębiechowo im. Lecha Wałęsy- Uzyskaj odszkodowanie od lotniska w Gdańsku!

Port lotniczy Gdańsk-Rębiechowo im. Lecha Wałęsy- Uzyskaj odszkodowanie od lotniska w Gdańsku!

Masz mieszkanie lub dom w okolicy lotniska w Gdańsku? Zobacz, czy możesz ubiegać się o odszkodowanie od Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku.

Kto może ubiegać się o odszkodowanie?

O wypłatę odszkodowania mogą występować właściciele mieszkań położonych w dzielnicach: Matarnia, Jasień, Piecki-Migowo, Kokoszki, Brętowo, Wzgórze Mickiewicza oraz Siedlce, jak również w miejscowościach Bysewo oraz Rębiechowo.

Odszkodowanie przysługuje w związku z utworzeniem przez Sejmik Województwa Pomorskiego tzw. strefy ograniczonego użytkowania wokół lotniska. Ważne jest, że tylko w ciągu 2 lat od utworzenia tej strefy można zgłaszać się do lotniska z wnioskiem o wypłatę odszkodowania, należy więc się spieszyć, gdyż termin zgłoszeń upływa z końcem marca 2018 roku.

Ile można uzyskać?

Od lotniska można żądać odszkodowania za spadek wartości nieruchomości oraz zwrotu kosztów poniesionych na nakłady związane z dostosowaniem lokalu do większego hałasu (np. na wymianę okien na bardziej dźwiękoszczelne, wymianę drzwi itp.). Oczywiście, koszty związane ze wspomnianą ochroną akustyczną nie muszą być rzeczywiście poniesione, wystarczy, aby wykazać, jaką kwotę trzeba by było na to przeznaczyć. Łączne kwoty odszkodowania wahają się w granicach kilkudziesięciu tysięcy złotych, głównie zależą od wartości nieruchomości.

Jak wygląda procedura?

W pierwszej kolejności sprawdzamy, czy dana działka leży w utworzonej strefie ograniczonego użytkowania. Jeśli tak, można rozpocząć procedurę zgłaszania roszczenia do lotniska. W pierwszej kolejności należy wysłać do lotniska wezwanie do zapłaty. W wezwaniu koniecznie trzeba wskazać, jakiej nieruchomości ono dotyczy, podać kwotę, której się domagamy oraz wyjaśnić, w jaki sposób została ona wyliczona. W przypadku, kiedy potrzebne będzie udzielenie dodatkowych wyjaśnień, lotnisko zwróci się o nie do zgłaszającego. Jeśli lotnisko, po otrzymaniu takiego wezwania, nie będzie chciało zawrzeć z nami ugody, konieczne będzie skierowanie sprawy do sądu. Wtedy to jednak na nas będzie spoczywał ciężar udowodnienia żądanej kwoty.

Nasza kancelaria pomaga w uzyskiwaniu odszkodowań, zachęcamy więc do umówienia się na spotkanie z ekspertem, który wyjaśni krok po kroku, co trzeba zrobić, aby ubiegać się o odszkodowanie.

Agata Urban-Brodowska

– radca prawny –

Kategorie
Oddłużanie i czyszczenie BIK Porady prawne

Upadłość konsumencka w praktyce polskiego orzecznictwa

Upadłość konsumencka w praktyce polskiego orzecznictwa

Nasza klientka, Pani Zofia zaciągnęła kredyt na remont mieszkania. Początkowo spłacała regularnie raty kredytu.

 

Niestety, z powodu redukcji etatów straciła pracę. W związku z tym Pani Zofia przestała regulować swoje zobowiązania, dlatego bank rozwiązał z Panią Zofią umowę kredytu. Obecnie klientka posiada ok. 200 000 zł zadłużenia.

Po przeanalizowaniu sprawy Pani Zofii, uznaliśmy, że klientka spełnia warunki do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Zadłużenie Pani Zofii powstało z przyczyn niezależnych od niej. Zaciągając kredyt Pani Zofia posiadała stałą pracę, a tym samym stabilne źródło dochodu. Nie miała podstaw, aby przypuszczać, że straci pracę i nie będzie w stanie płacić rat kredytu. Co więcej, Pani Zofia miała usprawiedliwione podstawy aby przypuszczać, że spłaci dług.

Warunkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest natomiast niewypłacalność,

która powstała w skutek zdarzeń niezależnych. Do zdarzeń takich, poza utratą pracy nie z własnej winy, należy zaliczyć także chorobę, utratę zdolności do pracy oraz zdarzenia losowe, takie jak pożar, powódź, drastyczny wzrost raty kredytu (dot. kredytów zaciągniętych we frankach).

Aby rozpocząć procedurę ogłoszenia upadłości, przede wszystkim należy zgromadzić wszystkie niezbędne dokumenty, takie jak umowy kredytów, zestawienia zaległości, dokumentację związaną z przyczynami niewypłacalności (wypowiedzenie umowy, dokumentacja medyczna). Konieczne jest również sporządzenie aktualnego wykazu posiadanego majątku.

Następnie, konieczne jest przygotowanie wniosku. Wniosek sporządzany jest na urzędowym formularzu. Opłata od wniosku wynosi 30 zł. Po przeanalizowaniu sprawy, Sąd rozstrzygnie czy w danej sprawie zachodzą podstawy do ogłoszenia upadłości. Jeśli uzna, że tak, ogłasza upadłość oraz ustala plan spłaty, czyli kwotę, którą upadły, biorąc pod uwagę jego możliwości zarobkowe, będzie płacił miesięcznie na poczet swoich zobowiązań. Plan ten realizowany jest przez okres nie dłuższy niż 36 miesięcy. Jeśli upadły będzie się z niego rzetelnie wywiązywać Sąd na koniec dokona oddłużenia. Należy jednak pamiętać, że jeśli upadły posiada majątek, musi liczyć się z tym, że wejdzie on do masy upadłości i zostanie sprzedany przez syndyka, a pieniądze z jego sprzedaży zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań.

Należy również podkreślić, że w interesie klienta leży ujawnienie wszystkich posiadanych długów.

Jeśli zostaną one pominięte, Sąd po wykonaniu planu spłaty umorzy tylko te długi, które zostały ujawnione.

Istotne jest, że można wystąpić z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej tylko raz. Jeśli Sąd nie uwzględni wniosku, nie będzie możliwości złożenia go ponownie. Dlatego tak ważne jest, aby był on sporządzony prawidłowo i spełniał wszystkie warunki wymagane w przepisach. Procedura ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest skomplikowana, dlatego zachęcamy do skorzystania z usług profesjonalistów.