';

KONTAKT

Skontaktuj się z nami!

RODO
Jak przetwarzamy Twoje dane
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa ABC Sp. z o.o. spółką wpisaną do KRS pod numerem 0000572727. Twoje dane przetwarzamy wyłącznie w celu zawarcia, wykonania i realizacji umowy której jesteś stroną, a także wypełnienia obowiązków prawnych, w szczególności wymogów wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, w tym wymogu prowadzenia dokumentacji podatkowej oraz przechowywania dowodów księgowych oraz w celach archiwizacyjnych i windykacyjnych. Podstawą przetwarzania danych jest wymóg umowny i ustawowy oraz jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji ww. celów, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby zawrzeć, wykonać i zrealizować umowę. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Czytaj więcej o RODO

Tu nas znajdziesz!

address:

ul. Heweliusza 9, III P. cowork FP, 80-809 Gdańsk

phone:

+48 511 150 414 / +48 794 375 516

Napisz do Nas!

Korzystając z formularza, zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez witrynę.

Kontakt telefoniczny

Specjalista wsparcia sprzedaży
Czyszczenie BIK, kredyty gotówkowe i hipoteczne
Ekspert kredytowy
kredyty inwestycyjne, dla firm i kredyty hipoteczne
Image
Katarzyna Szyszło
tel. +48 511 150 414
Image
Piotr Wysocki
Tel. +48 794 375 516