';

Historie naszych klientów

Dla klienta firmowego potrzebna jest konsolidacja

Wypowiedziany limit faktoringowy i limit firmowy w koncie. Klient nieterminowo reguluje swoje zobowiązania indywidualne w BIK - ocena pkt. 33 % - niska, opóźnienia ponad 80 dni.

STAN WEJŚCIOWY:

Klient w lutym 2018r. podjął z nami współpracę w celu spłaty Faktora chcąc pozyskać kredyt firmowy zabezpieczony nieruchomością. Faktor wykorzystuje weksel i wszczyna postępowanie będące wstępem egzekucji komorniczej w połowie lutego 2018r.

Komornik i Faktor wiedząc, że majątek firmy i właściciela jest znaczący nie przyjmuje żadnych argumentów-również tych że jest już wstępna decyzja kredytowa w banku (początek kwietnia 2018r.) i blokuje wszystkie konta firmowe klienta jak również osobiste. W związku z tym wobec braku dostępu do środków klient nie płaci ZUS i VAT co również powoduje zajęcie kont najpierw przez US (kwiecień) a potem ZUS (maj) . Na początku maja wobec egzekucji i zajęć na koncie ostateczna decyzja kredytowa w banku zostaje cofnięta. Nie poddajemy się! Jednak Faktor wobec braku zaspokojenia swoich żądań wpisuje roszczenie w dziale IV KW o wszczęciu egzekucji. Co prawda komornik na wskutek mediacji zwalnia konta klienta, co pozwala na spłacenie ZUS i US, ale kilka dni później wiedząc o kolejnej pozytywnej decyzji kredytowej w banku wysyła w czerwcu 2018r. do banku, zawiadomienie o zajęciu ekspektatywy czyli zajęcie kredytu jeszcze nie uruchomionego! W wyniku podjętych przez nas działań w sierpniu komornik ugina się i cofa zajęcie ekspektatywy. Już 2 dni po cofnięciu zajęcia mamy uruchomienie kredytu na blisko 750.000 zł przez wytypowany bank, który wcześniej cofnął 2 pozytywne decyzje kredytowe, a sprawa naszego klienta trafiała na zarząd banku 3 krotnie!

Ostatecznie transakcja, mimo wszelkich perturbacji i przeciwności, zamknęła się w I dekadzie sierpnia 2018r.

Klientka w wieku 26 lat chce pozyskać ok. 70.000 wolnej gotówki i skonsolidować 2 małe kredyty. Do spłaty zostało ok. 5.400 zł.

Dodatkowym minusem było niekontrolowane składanie wniosków przez pośredników i samą klientkę również do firm pozabankowych.

STAN WEJŚCIOWY: Grudzień 2018 – 2 kredyty bankowe z kwotą do spłaty 5.400 zł, ocena w BIK 45 %, 8 zapytań o kredyt w ciągu ostatnich. 3 miesięcy z jednoczesną zmianą pracy w dwóch zakładach pracy.  Obsługa 1 zobowiązania nie przebiegała prawidłowo – w BANK BGŻ BNP PARIBAS  365 dni opóźnienia – kredyt zamknięty 11.2018, 2 pozostałe zobowiązania zamknięte we wrześniu 2018 oraz sierpniu 2018  opóźnienia do 10 dni.

EFEKT KOŃCOWY: W wyniku podjętego działania odradziliśmy składanie jakichkolwiek wniosków do czasu kiedy nie usuniemy z BIK negatywnego wpisu w BNP oraz nie zredukujemy zapytań w BIK. Klientka przystała na nasze sugestie. W styczniu i lutym 2019 mocno działaliśmy aby usunąć negatywne wpisy w BIK co ostatecznie w marcu 2019 przyniosło rezultat w postaci zwiększenia oceny punktowej do 54% oraz usunięciu krytycznego wpisu w BANK BGŻ BNP PARIBAS. W kwietniu 2019 klientka otrzymała oczekiwane decyzje na kwotę 75.000 zł

Klientka chce zakupić lokal mieszkalny od teściowej. (Transakcja rodzinna). Wartość zakupu 160.000 zł.

Mąż klientki jest w Biku- wpisy uniemożliwiają wspólny kredyt. Stan prawny po śmierci teścia klientki jest nieuregulowany.

STAN WEJŚCIOWY: Chęć zakupu lokalu który nie jest zgłoszony w ewidencji w starostwie powiatowym, nigdy nie została wykonana inwentaryzacja całego budynku. W księdze wieczystej wpisane dożywotne prawo do zamieszkania w domu 2 lokalowym. Mąż klientki figuruje w BIK. Stan prawny po śmierci teścia klientki nieuregulowany – konieczne ustanowienie działu spadku.

W toku podjętych działań, przeprowadzona została z naszą pomocą inwentaryzacja obiektu wraz z uzyskaniem pozwolenia starostwa na wydzielenie i założenie dla nabywanego lokalu księgi wieczystej oraz doprowadziliśmy do zgody osób na rzecz, których była ustanowiona służebność do zrzeczenia się jej dla nowo zakładanej księgi wieczystej dla nabywanego lokalu. Finalnie otrzymaliśmy decyzję na kwotę 135.000 zł.

Klient z zadłużeniem na poziomie 145.000 zł w bankach i kredytach pozabankowych z łącznym obciążeniem miesięcznym pokazanym w BIK  na poziomie 14.000 zł

Sytuacja wydawała się beznadziejna, niewątpliwym plusem była mała ilość zapytań o kredyty!

STAN WEJŚCIOWY: 7 pożyczek pozabankowych z łącznymi ratami 12.078 zł oraz 2 kredyty bankowe z ratami 1.090 zł  limity w kartach kredytowych i odnawialnych w wysokości: 45.000 zł. Procedura weryfikacji wszystkich zobowiązań i sytuacji zajęła łącznie 2 tygodnie. Po wykonaniu pełnej analizy zdolności kredytowej Klientki, wytypowaliśmy 3 banki, w których  staraliśmy się o pozyskanie potrzebnych środków na spłatę wszystkich kredytów poza kredytem hipotecznym z ratą 1190 zł. Jednak cały proces kredytowy z uwagi na zawiłość i konieczność łączenia 3 rożnych dochodów trwał blisko 1,5 miesiąca. Dodatkowym problemem na etapie procesu były opóźnienia w bieżących ratach kredytów, co nie pozwalało na jego wcześniejsze zakończenie.

Finalnie otrzymaliśmy decyzję na kwotę 165.000 zł na okres 120 m-cy, z ratą nieco ponad 2100 zł.

Młode małżeństwo zgłosiło się do nas, by wspomóc ich w pozyskaniu kredytu hipotecznego.

Z uwagi na fakt, że miał to być ich pierwszy zakup nieruchomości, potrzebowali naszego wsparcia na niemal każdym etapie

Na czas wykonywania analizy kredytowej przez specjalistów z ABC Finansowania, pracowali u tego samego pracodawcy. Pani zatrudniona od 05.2016 na czas nieokreślony z dochodem 1560,00 zł netto, zaś Pan od 06.2017 do 05.2020 z dochodem 1450,00 zł netto. Oboje nie mieli żadnej historii kredytowej (nie zaciągali nigdy pożyczek w bankach, SKOK-ach). Wybrana nieruchomość znajdowała się w Malborku. Niespełna 50 – metrowe dwupokojowe mieszkanie, na obrzeżach miasta, za kwotę 145.000 zł.

Po wykonaniu pełnej analizy zdolności kredytowej naszych Klientów, wytypowaliśmy banki, w których będziemy starać się o pozyskanie potrzebnych środków, niezbędnych do realizacji ich marzenia. Finalnie otrzymaliśmy ofertę: 130.000 zł na okres 360 m-cy, z ratą 718,00 zł.

Klientka Krystyna ma miesięczne obciążenia kredytowe bliskie wpływom z emerytury!

Zaciąga pożyczki pozabankowe i chwilówki aby terminowo regulować kredyty bankowe

Kancelaria ABC Finansowania podjęła zdecydowane i szybkie działania mające na celu przerwanie tego błędnego koła w które wpadła 78 letnia emerytka! Po szybkiej analizie raportu BIK oraz wszystkich umów kredytowych tych bankowych i pozabankowych wykonaliśmy konsolidację większości zobowiązań redukując wysokość miesięcznych obciążeń z kwoty 2800 zł ! do kwoty 1650 zł wraz z nową ratą kredytu konsolidacyjnego. Teraz przy wysokości emerytury nieco ponad 3200 zł zostaje jeszcze trochę na normalne życie!

Klient Andrzej mieszkający w woj. kujawsko-pomorskim marzy o swoim własnym mieszkaniu.

Ma niestety 2 negatywne wpisy w BIK o statusie – zaległość powyżej 180 dni (kredyt w Deutsche Banku spłacony w 2014 – max. opóźnienie wyniosło 744 dni!) oraz kartę kredytową o statusie odzyskany w Banku BNP po zakończonej windykacji zamkniętej w 2011 roku.

Kancelaria ABC Finansowania w styczniu 2017 roku podejmuje działanie mające na celu usunięcie negatywnych wpisów w BIK Klienta ( tzw. czyszczenie BIK), które kończymy sukcesem już pod koniec lutego, przystępując tym samym do finalizacji głównej transakcji. Poszukiwanie mieszkania dla klienta na rynku pierwotnym zostało zakończone pod koniec kwietnia i skutkowało podpisaniem umowy developerskiej. Oczekiwanie na decyzję kredytową zajęło 25 dni. Etapem finalnym było podpisanie umowy kredytu mieszkaniowego  przeznaczonego na cele związane z zakupem oraz dodatkowymi środkami na wykończenie nieruchomości i uruchomienie kredytu w czerwcu 2017 r.

Spółka potrzebuje kredytu na bieżącą działalność w kwocie min. 200.000 zł

Prezes Zarządu Spółki Adam ma negatywne wpisy w KRD na 120.000 zł.

Kancelaria ABC Finansowania pozyskała kwotę 260.000 zł kredytu obrotowego w rachunku oraz 200.000 kredytu obrotowego nieodnawialnego, spłacanego w ratach pomimo figurowania Prezesa Zarządu w KRD ( Krajowy Rejestr Długów) z wpisem na niespełna 120.000 zł

Zatory płatnicze i brak płynności finansowej w firmie o wartości sprzedaży ponad 4 mln zł.

Bardzo niski dochód na działalności operacyjnej oraz nakłady inwestycyjne w spółce z o.o. komandytowej należącej do klienta ( typowy Start’up), które spowodowały obniżenie dochodu rocznego. Słaby BIK 380 pkt z kredytowym obciążeniem miesięcznym na poziomie 15.000 zł

Kancelaria ABC Finansowania pozyskała dla klienta limit faktoringowy w kwocie 330.000 zł na poprawę bieżącej płynności finansowej, w firmie produkcyjno-handlowej prowadzonej w formie IDG na w oparciu o rozliczenie na podstawie KPiR. Zamiana faktur w gotówkę pozwoliła na dalszy dynamiczny rozwój firmy.

Klienci Andrzej  i Marzena nie radzą sobie z poziomem wydatków miesięcznych związanych ze spłacanymi kredytami bankowymi w Polsce, pożyczkami pozabankowymi zaciągniętymi w Polsce i UK pomimo łącznego dochodu w wysokości 12.500 zł.

Łączne obciążenia rat spłacanych kredytów i pożyczek wynoszą ponad 4.900 zł / miesięcznie i stale się zwiększa przez zaciąganie kolejnych. Pojawiają się pierwsze problemy w terminowości spłat rat kredytów zaciągniętych w Polsce oraz szwagrem domagającym się zwrotu kwoty w wysokości 25.000 zł jednorazowo.

Kancelaria ABC Finansowania znalazła prywatnego inwestora który udzielił pożyczki prywatnej w kwocie 11.500 zł na spłatę wszystkich pożyczek pozabankowych widocznych w Polskim BIKU oraz na spłatę należności wymagalnych na obecnie obsługiwanych kredytach. Kolejnym krokiem po 3 miesiącach było udzielenie finansowania w kwocie 150.000 w polskim banku komercyjnym na spłatę kredytów i pożyczek bankowych, spłatę pożyczki wobec rodziny oraz zwrot kapitału i odsetek od pożyczki prywatnej

Kancelaria ABC Finansowania pozyskała kwotę 260.000 zł kredytu obrotowego w rachunku oraz 200.000 kredytu obrotowego nieodnawialnego, spłacanego w ratach pomimo figurowania Prezesa Zarządu w KRD z wpisem na niespełna 120.000 zł