Kategorie
ABC Finansowania w mediach

ABC Finansowania promuje zdrowy styl życia i bycia! Życie to nie tylko kredyty, pożyczki czy czyszczenie BIK…

ABC Finansowania promuje zdrowy styl życia i bycia! Życie to nie tylko kredyty, pożyczki czy czyszczenie BIK…

Nasza Kancelaria ABC Finansowania wspólnie z Kancelarie Radców Prawnych Brodowska&Stasiak oraz  Zdrowy Rower jest propagatorem akcji “Biznesowy Rower”.

ABC Finansowania to nie tylko kredyty, pożyczki czy czyszczenie BIK.

To zdrowy styl życia i bycia również poprzez edukację finansową i planowanie finansów młodszych i starszych!

Niezależnie od tego czym do Nas przyjedziesz na konsultacje – rowerem, samochodem, tramwajem czy autobusem możesz liczyć na pełne wsparcie specjalistów z wielu branż.

Eksperci ABCFinansowania obsługują każdego klienta niezależnie od wieku oraz źródła uzyskiwanych dochodów. Nieważne czy pracujesz na etacie, umowie zlecenie czy dzieło. Finansujemy osoby uzyskujące dochody z tytułu prowadzonych działalności gospodarczych, kontraktów managerskich, dochodów z zagranicy czy udziałów w spółkach, z tytułu dywidendy czy mianowania w spółkach różnego rodzaju. Dla każdego szukamy rozwiązania!

 

 

Kategorie
Kredyty mieszkaniowe Oddłużanie i czyszczenie BIK

Kredytowe błędy przeszłości nie ciągną się całe życie- Czyszczenie BIK!

Kredytowe błędy przeszłości nie ciągną się całe życie- Czyszczenie BIK!

O tym, że kredytowe błędy przeszłości nie ciągną się całe życie, przekonał się nasz klient Pan Andrzej, który trafił do Naszej Kancelarii z polecenia pod koniec listopada 2016r.

Na początku sceptycznie podszedł do proponowanych przez Nas rozwiązań i możliwości związanych z czyszczeniem BIKU.

Jak się później okazało, wizja własnego mieszkania, była na tyle duża, że klient zdecydował się nam zaufać w kwestiach finansowo-prawnych. Rozpoczęliśmy standardową w takich przypadkach procedurę.

Na bazie pozyskanego od klienta z BIK.pl Profilu Kredytowego Plus dokonaliśmy analizy i ustaleń, z której wynikało, że klient posiada dwa newralgiczne rachunki kredytowe, które były obsługiwane nieterminowo (opóźnienia aż 744 dni oraz status windykacja z opóźnieniami 142 dni) a z racji widoczności tych wpisów przez Banki, uniemożliwiały podjęcie pozytywnej decyzji kredytu na zakup mieszkania.

Zapisy w raporcie z BIK dotyczące tych rachunków przedstawiają się następująco:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W lutym bieżącego roku wysłaliśmy stosowne pisma do dwóch instytucji finansowych (Deutsche Bank oraz do BGŻ BNP Paribas).

Po około 30 dniach przyszły informacje drogą listowną, że obydwie instytucje podjęły działania do wykreślenia stosownych wpisów z rejestru BIK.

Dokładnie 16 marca 2017 zweryfikowaliśmy informacje uzyskane od banków, z których na podstawie kolejnego raportu kredytowego klienta, wynikało, że oba wpisy zostały przez te instytucje usunięte, zgodnie zresztą z naszymi przewidywaniami i długą praktyką w tym obszarze.

Kolejnym etapem pracy z klientem było skredytowanie w ramach mieszkaniowego kredytu hipotecznego kosztów związanych z nabyciem i wykończeniem mieszkania pod klucz.

Bardzo się cieszymy z faktu, że jest Pan już szczęśliwym posiadaczem swojego własnego mieszkania!

Kategorie
Kredyty i pożyczki dla Ciebie i Twojej firmy

Kredyty mieszkaniowe ważne definicje

MUST HAVE’ DLA WSZYSTKICH, DLA KTÓRYCH KREDYTY MIESZKANIOWE TO AKTUALNY TEMAT: ZESTAW DEFINICJI ZWIĄZANYCH Z KREDYTAMI HIPOTECZNYMI.

Zacznijmy od kwestii zasadniczej: ile kosztują kredyty mieszkaniowe i co o tym decyduje?

MARŻA – to oprócz stopy referencyjnej główna składowa oprocentowania kredytu. to pojęcie nie tylko związane z kredytem hipotecznym, ale dla banku jego główny element: marża jest wynagrodzeniem banku za pożyczenie pieniędzy. Wysokość marży jest ustalana przed podpisaniem umowy iw całym okresie kredytowania jest stała, a jej zmiany można dokonać tylko na podstawie aneksu do umowy.
O wysokości marży decydują dwa elementy związane z kredytem hipotecznym:

OPROCENTOWANIE – ustalane przez każdy bank indywidualnie i jest podstawowym czynnikiem decydującym o tym czy produkt banku to atrakcyjna oferta kredytowa.

WIBOR STOPA REFERENCYJNA – rentowność bonów pieniężnych emitowanych przez Narodowy Bank Polski w trakcie podstawowych operacji otwartego rynku. To oprocentowanie pożyczek jakich banki udzielają sobie wzajemnie, w Polsce WIBOR. NAJWAŻNIEJSZA DLA CIEBIE informacja na temat stopy referencyjnej jest taka, że nie zależy ona od banku, tylko od Rady Polityki Pieniężnej, która ustala wysokość stopy referencyjnej i od 4 lipca 2013 r. stopa referencyjna NBP wynosi 2.50%.

Jak obliczyć oprocentowanie kredytu hipotecznego?

MARŻA  = OPROCENTOWANIE + WIBOR  /chyba że realizujesz kredyt przez ABC Finansowania i w grę wchodzą negocjacje z bankiem).

PROWIZJA – jednorazowa opłata naliczana w momencie uruchomienia kredytu. Ustawia o kredycie konsumenckim określa, że prowizja za udzielenie kredytu konsumenckiego nie może ona przekraczać 5% wnioskowanej kwoty.

RZECZYWISTA STOPA PROCENTOWA – realna wysokość oprocentowania kredytu, obliczona na podstawie kosztów prowizji, ubezpieczeń i innych opłat okołokredytowych.

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) – zmienna stopa oprocentowania (stopa referencyjna) określana codziennie na podstawie ofert przesyłanych przez największe europejskie banki. Stopa EURIBOR jest bazą (oprócz marży) do określania wysokości oprocentowania dla kredytów w euro. W przypadku kredytów hipotecznych najczęściej stosuje się stopę 3-miesięczną (EURIBOR 3M).

LIBOR (London Interbank Offered Rate) – zmienna stopa oprocentowania (stopa referencyjna) określana codziennie na podstawie ofert przesyłanych przez wybrane międzynarodowe banki. Stawka LIBOR jest kwotowana m.in. dla franka szwacarskiego i dolara amerykańskiego. Stopa LIBOR jest bazą (oprócz marży) do określania wysokości oprocentowania dla kredytów walutowych. W przypadku kredytów hipotecznych najczęściej stosowana jest stopa 3-miesięczna (np. LIBOR CHF 3M).

LTV (ang. Loan To Value) – wskaźnik określający stosunek wysokości kredytu do wartości nieruchomości. Na jego podstawie bank określa maksymalny poziom dostępnego kredytu hipotecznego dla klienta (oprócz zbadania zdolności kredytowej). Najczęściej od poziomu LTV banki uzależniają wysokość marży.

SŁUŻEBNOŚĆ – rodzaj ograniczonego prawa rzeczowego związanego z daną nieruchomością, który może skutkować dużymi utrudnieniami np. podczas budowy domu. Do najczęściej spotykanych służebności należą: gruntowa, np. na rzecz dojazdu służb porządkowych w okolice budynku wielorodzinnego, oraz osobista – mająca na celu zaspokoić potrzeby osoby fizycznej np. wieczyste (do momentu zgonu) prawo zamieszkania. Może ona być zniesiona w każdej chwili aktem notarialnym, w którym uprawniony zrzeka się powyższego prawa. Banki z reguły nie przyjmują jako zabezpieczenia nieruchomości, które są obciążone służebnością osobistą.

UBEZPIECZENIE BRAKUJĄCEGO WKŁADU WŁASNEGO – dodatkowe zabezpieczenie związane z kredytem hipotecznym, stosowane w przypadku gdy jego wysokość przekracza ustalony przez bank graniczny wskaźnik LTV. Najczęściej stosowane przy kredytach które przewyższają 80% wartości kredytowanej nieruchomości.

UBEZPIECZENIE POMOSTOWE – dodatkowe zabezpieczenie kredytu hipotecznego pobierane przez bank do momentu uzyskania prawomocnego wpisu hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości. Jego koszt najczęściej doliczany jest do miesięcznej raty kredytowej.

WEKSEL – papier wartościowy, w którym wystawca weksla zobowiązuje się BEZWARUNKOWO do zapłaty sumy wekslowej na rzecz jego posiadacza. Aby dokument uznać za weksel, muszą się na nim pojawić:

nazwa weksla,

polecenie bezwarunkowej zapłaty,

data zapłaty weksla,

sumę wekslowa,

podpis wystawcy weksla.

Wskaźnik TDR (Total Debt Ratio) – wskaźnik określający obciążenie dochodów kredytobiorcy innymi zobowiązaniami gospodarstwa domowego. To istotne dane związane z kredytem hipotecznym, który jest wieloletnim zobowiązaniem. TDR jest wyrażany w procentach i głównie na jego na podstawie bank określa maksymalną zdolność kredytową klienta. Każdy z banków wyznacza własne graniczne wartości TDR w zależności od waluty kredytu.

ZALICZKA – forma zabezpieczenia interesów stron stosowana w umowach przedwstępnych na zakup nieruchomości. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, zaliczka traktowana jest jako wpłata na poczet końcowej ceny nieruchomości. Oznacza to, że przy ostatecznej umowie sprzedaży jej cena jest pomniejszona o wpłaconą wcześniej kwotę zaliczki. W przypadku odstąpienia stron od umowy przedwstępnej kwota zaliczki musi zostać zwrócona osobie, która ją wpłaciła.
ZADATEK – najczęściej stosowany w umowach przedwstępnych na zakup nieruchomości. Wg zapisów kodeksu cywilnego zadatek, podobnie jak zaliczka, jest zaliczana w pocztę końcowej ceny nieruchomości. Jednakże odmiennie niż w przypadku zaliczki, jeśli któraś ze stron odstąpi od postanowień umowy przedwstępnej, kwota zadatku nie jest zwracana. Co więcej jeśli osoba zainteresowana sprzedażą odstąpi od umowy, musi stronie kupującej oddać dwukrotność wpłaconej kwoty.

 

Kategorie
FAQ Kredyty i pożyczki dla Ciebie i Twojej firmy

Kredyt konsumencki definicja

[vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_column_text]

KREDYT KONSUMENCKI definicja

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]

Kredyt konsumencki – kredyt udzielany konsumentowi przez kredytodawcę w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, na cele prywatne, tj. nie związane z działalnością gospodarczą i zawodową.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Kategorie
Kredyty i pożyczki dla Ciebie i Twojej firmy Kredyty i pożyczki firmowe

Kredyt bez kosztów to legenda

Prawdziwe koszty kredytu hipotecznego nie tylko zniechęcają, ale często uniemożliwiają zakup własnego mieszkania. Oczarowani i przekonani, że oto zdarzyła się najlepsza oferta i bank oferuje kredyt mieszkaniowy po kosztach, dotkliwie okrywamy: kredyt bez kosztów to legenda.

Dobry kredyt, czyli opakowanie

Podpisując umowę z bankiem kredytobiorca deklaruje sposób spłacania kredytu i jego finansowe implikacje, czyli rzeczywiste kwoty, które muszą trafić na bankowe konto. Dziś nie budzi już zaskoczenia fakt, że niska prowizja z reklamy okazje się być zgubną, oprocentowanie nie zawiera przecinka i zawiera dwie pełne cyfry, a dodatkowo trzeba było wyłożyć w gotówce sporą kwotę na ubezpieczenie. Kredyt mieszkaniowy jest produktem i aby podnieść jego atrakcyjność, a w efekcie sprzedać, banki projektują ciekawe i kuszące opakowania. Zawsze radzimy naszym klientom: nie traćcie czasu na oglądanie ładnych opakowań – poproście o zestawienie parametrów kredytu i wszystkich związanych z nim kosztów i wpadnijcie do nas. Na kawę, po prostu…

Powszechny dowód, że kredyt bez kosztów to legenda: prowizja

Oprocentowanie kredytu ma bardzo duży wpływ na jego całkowitą wartość i wysokość comiesięcznych rat, ale twierdzenie, że oprocentowanie kredytu hipotecznego jest jego najważniejszym parametrem, to ogromne uproszczenie, a w wielu wypadkach nieporozumienie, kosztujące kredytobiorcę konkretne pieniądze. Dlaczego? Ponieważ to dodatkowe prowizje, na pierwszy rzut oka niewielkie procenty i kwoty, mogą znacząco podnieść rzeczywisty koszt kredytu. Przykłady: Prowizja od udzielenia kredytu znajduje się w umowach wielu banków i może wynosić od 1% do nawet 3% wartości kredytu, co oznacza, że najczęściej jeszcze przed uruchomieniem środków trzeba bankowi zapłacić kilka tysięcy złotych w gotówce (przy kredycie na 200.000 PLN „niewinny” 1% to kwota 2.000 PLN) Tak wiele banków korzysta z tej możliwości, że wiele osób uważa prowizję od przyznania kredytu za standard we wszystkich bankach, a to nie jest prawda – nie wszystkie banki wymagają zapłaty prowizji od udzielonego kredytu. W wielu wypadkach prowizję za udzielenie kredytu mona kredytować (zamiast 200.000 PLN byłoby w naszym przykładzie 202.000),

Ubezpieczenia i inne zaklęcia

Powszechną praktyką są także ubezpieczenia, parametr, przy którym szczególnie ważne są relacje, wiedza i umiejętności negocjacyjne. Różne są koszty, okresy i warunki ubezpieczeń: • ubezpieczenie spłacania kredytu od momentu podpisania umowy z bankiem, do chwili wpisania hipoteki do księgi wieczystej, czyli tzw. ubezpieczenie pomostowe, które ustalane jest procentowo od wartości kredytu. Wpisanie hipoteki do księgi wieczystej ustanawia zabezpieczenie hipoteczne na rzecz banku, a tym samym opłata pomostowa nie jest więcej pobierana. Popularne jest także pokrycie ubezpieczenia pomostowego przez podniesienie oprocentowania kredytu, które po ustaniu hipoteki jest obniżane. • ubezpieczenie niskiego wkładu własnego – pojawi się z pewności, jeśli kwota kredytu jest wyższa niż 80% wartości kupowanej nieruchomości. Składka ubezpieczeniowa jest liczona procentowo w stosunku do brakującego wkładu własnego. • wiele banków proponuje (i stawia jako warunek udzielenia kredytu) także inne ubezpieczenia, np. ubezpieczenie na życie lub od utraty zdrowia, a także ubezpieczenie na wypadek utraty źródła dochodu, itp.; • podpisanie weksla in blanco gwarantuje bankowi szybkie postępowanie w sprawie ściągalności i egzekucji długu, dlatego banki korzystają z tego rozwiązania.; koszt weksla to 0,1% wartości kredytu; • prowizja w przypadku wcześniejszej spłaty kwoty kredytu, choć coraz rzadziej spotykane; Koszt założenia hipoteki i wpisanie jej do księgi wieczystej na rzecz banku także ponosi kredytobiorca i jest nieunikniony. Odbiorcą tej kwoty jest nie bank, a skarb państwa w postaci sądu. Prawdziwym „języczkiem u wagi” jest okres spłaty, ponieważ subtelne zmiany w latach mogą stanowić o wymiernych korzyściach lub stratach. Im dłużej – tym niższa rata, ale kwota globalnie zwrócona do banku jest większa o odsetki od kapitału. Kredyt bez kosztów to legenda. Ale nie oznacza to wcale, że nie ma korzystnych ofert. Wprawne oko sięga poza opakowanie, choć to nie jest takie trudne: najważniejsze są wszystkie parametry i szczegółowe zapisy umowy. Wyszukanie płaszczyzny do negocjacji ceny kredytu, jak i same negocjacje. Ale to już zupełnie inna historia…