Kategorie
Różne

Kredyt inwestycyjny potrzebuje zabezpieczenia

Banki chętnie udzielają przedsiębiorstwom kredyty na podejmowane inwestycje, jednak warto się zastanowić, jakie zabezpieczenie przedstawimy bankowi.

Niektóre banki dyktują twarde warunki i kredyt inwestycyjny wiąże się tam z file3241282942100wypełnieniem konkretnych wymagań. W ABC Finansowania potrafimy jednak znaleźć w kilku instytucjach przestrzeń do negocjacji formy zabezpieczenia. Najczęściej spotykane i oczekiwane formy zabezpieczeń:

  • weksel in blanco,
  • zabezpieczenie hipoteczne na mieszkaniu,
  • hipoteka na lokalu komercyjnym,
  • poręczenie osób trzecich (żyranci),
  • cesja polisy ubezpieczeniowej na życie,
  • zabezpieczenie na aktywach płynnych (np. akcjach, obligacjach),
  • zabezpieczenie na przedmiocie stałym i ruchomym inwestycji w postaci zastawu,
  • przewłaszczenia lub wpisu do hipoteki,
  • pełnomocnictwo do rachunku.

Pomimo że powyższe  formy zabezpieczeń kredytu inwestycyjnego są najczęściej stosowanymi przez banki rozwiązaniami, to nie warto z góry zakładać, która konkretnie forma zabezpieczenia będzie dla banku wystarczającym zabezpieczeniem kredytu. naszego kredytu. Tym bardziej nie można kalkulować i podejmować podejmować decyzji w oparciu o takie założenia:

Banki ustalają formy zabezpieczenia kredytu indywidualnie dla każdego złożonego wniosku. Wpływ na decyzję mają zarówno rodzaj i wysokość rat, okres kredytowania, sytuacja finansowa w jakiej znajduje się kredytobiorca i powiązane z nim poprzez kapitał podmioty. wartość rynkowa wnoszonego zabezpieczenia oraz ryzyko związane z udzieleniem kredytu.

Znakomita większość wniosków o kredyt inwestycyjny jest w pierwszej kolejności zabezpieczana przedmiotem kredytowania, na przykład wpis do hipoteki na nieruchomości, którą firma kupiła lub modernizowała ze środków pozyskanych w ramach kredytu inwestycyjnego. Możliwy jest także  zastaw rejestrowy lub przewłaszczenie maszyn i pojazdów  zakupionych ze środków kredytu inwestycyjnego.