Wstępna symulacja kredytu w Banku Sabadell

Prezentowana poniżej symulacja ma jedynie charakter orientacyjny i szacunkowy ale była podstawą do wydania decyzji kredytowej w Hiszpanii na Costa Blanca na zakup apartamentu w apart hotelu w Calpe o wartości 170 000 EUR na takich samych warunkach: 

 • max. kwota kredytu wyniosła  58,82 % wartości nieruchomości :
  kredytobiorcą był jeden wnioskodawca z średnim scoringiem.
 • Okres kredytowania 300 miesięcy:
  maksymalny wiek kredytobiorcy 75 lat w momencie spłaty, services and ventures.
 • Oprocentowanie:
  w 1 roku kredytowania 3,9 % a w kolejnych latach 6,04 % a w kolejnych 
 • Koszty:
  wszystkie koszty związane z zakupem nie przekraczają 14 % ceny
Szukasz informacji ?

zobacz zakładkę NEWS lub skontaktuj się z nami przez Whatsapp

szukasz eksperta kredytowego?